Pazartesi, Mart 25, 2019 By: Oku Arz

Bir yağmağa görsün

Yağmura "Mübarek ne güzel yağıyor." deriz. Biliriz o mübarektir, bereket kaynağı edilmiştir. Yağdığı yer nefeslenir, damar damar açılır... Bu kış Fethiye'ye yağdıkça yağdı mübarek, gözümüz, gönlümüz doydu... Baharlar geldi yüreğimize, binbir renge boyandı, bin esma fısıldadı tebessüm ile... Gök gürlüyor halen, biz korkuyoruz. Halbuki o"Rabbine hamd eder" Bu nasıl bir coşku ki vecd halinde zahir ve batın arasında seslenir,Zâhir ve Bâtın Rabbine secdede. Mübarektir yağmur bereket kaynağı, Kur'an'da mübarektir. Sad suresinde de belirtilmiştir, bu sıfatı... Bir yağmağa görsün Süleyman nasip eder. Süleyman(a.s)bir peygamberdi, hiç kimseye verilmeyen zenginlik verildi ona. Süleyman olmak Rahman Rahîm Allah ismi ile güçlü bir irade kazanmaktır. İrade gücüdür, yaratılmışlara esir olmamaktır. Nefse hakim olmaktır, faniliğini bilmektir, gönül tahtından tüm cesetleri atmaktır. Nefs ona yük olmaz, nefs ona araç olur...

Mübarek Kur'an'ın da zahiri ve batını anlamları vardır. Bir yağmağa görsün gönlün çorak toprağına önce bir yıkar, batılı çürütür, hakkı tomurcuklandırır, sadrını yarar, titretsin hücre hücre, dilinin bağı çözülür, genişler göğün... Şaşar kalırsın, zahir olanı dahi üç boyutu ile okuyamamış olmanın hüsranı çöker üzerine, batın olan açıldı mı bin pişmanlıklar ile bin tevbeye durursun...
Yağsın mübarek Kur'an, yarılsın sadrlar, inşirah olsun, yükselsin zikirler, vecd ile semaha dursun, gökdekiler aşk ile duaya dursun. Zorlukta Rabbine yakaran kalpler kolaylığı erince de Ona yönelsin, Ondan istesin, Ona hamd etsin. Ya Zâhir ya Bâtın Hû, illa Hû Bakî Hû.
@ikraela
#esmaulhusna #Zâhir #Bâtın #Kuran #yağmur #gökgürültüsü #fotoğraf #fethiye #devlerhastahanesi #bahçesi nden #Gül #kendiçekimim İkinci fotoğraf #uykuçiçeği #Radsuresi #Sadsuresi

0 yorum:

Yorum Gönderme