Salı, Mayıs 22, 2018 By: İkra Ela

İhlas süresinden esin ile


Rahman Rahîm Allah ismi ile

"De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur."(İhlas suresi)

Kainatın her zerresinde ihlas suresi okunuyor.Ey yaratılmışlar Allah bir tektir.Bir tek olması için hiçbirşeye de muhtaç değildir.Siz birşey olabilmeniz dahi bir şey ile olmanız ile tecellidir.Hatırlanır bir şey değildiniz.Siz bir şey olarakta kalamazdınız.Topraktınız,görmek için göze kendinizi fark etmeniz için kalbe muhtaçtınız.İlk halinizi hatırlayın bir bilgi bir başka bilgi ile bir oldu da gözler kalp makamına erdi...

"Allah Ehad'dir"diyor arzda ki ve semadakiler...Şahitler Allah'ın bir tek olduğuna,imzalar,mühürler.Doğan ve doğuran bir şey tek olamaz.Doğuran birşey sünetullah gereği kendi aslından doğurur.

Allah doğmaktan ve doğurmak gibi aczden münezzehtir .Eşi ve benzeri yoktur.

" Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir." (Enbiya suresi 22.ayet meali)

Yaratılmışlar Onun esmalarının cuzi şulesi,cilvesi,imzası,mühürüdür.

Benzetme olursa bir cüz olarak bir insan bir küp yapsa,bu küpe insan denir mi?Küpte insanın sıfatları yankılanır.
Azim,sabır,alim,hakim vs.sıfatlarını onda görürsün,okursun,yapanı tanır,idrak eder,görmeden de sevgi duyarsın.

ya Vedûd - ur Rahîm ey sevgiyi yaratan bizi affet,salihler zümresinde bir eyle,Hû Bakî Hû. ..illa Hû... La ilahe illallah muhamedun rasullullah.
İkra Ela
#ihlassuresi
#instagramyazılarım

@ikraela

0 yorum:

Yorum Gönder