Cuma, Nisan 12, 2019 By: Oku Arz

Yaptıklarımızdan sorumluyuz"Bismillahirrahmanirrahim " Dediğimizde ayet "Elhamdülillahi rabbil alemin" ayetine bağlanır. Bu ayetlerin aynası ile bakarsak alemlere; kalbimize Rahman ve Rahîm esmasının göğünden Rab ismini okutur. Ve insan görür ki Rab sadece senin Rabbin değil, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim.... "Din günün maliki." Evet titrersin o vakit, bir hesap var. Alemlerin Rabbi Melik olan Rahman Rahîm'in bir hesap günü var. Gördüğümüz ve görmediğimiz ile sesini duyduğumuz ve duymadığımız tüm varlıklar alemlerin Rabbini, Melikini söyler.

Gezilerimiz sırasında şahit olduğum her hayvanın bir alemin işareti olduğunu görüyorum. 'Hayvanlar alemi' diyoruz. Fakat herbiri kendi içinde bir alem. Deniz altında yaşayan alemleri kendimiz gözlemleyemediğimiz halde o alemleri kayt edenlerin vesilesi ile hayretimiz sürüyor. Deniz bir koca alem, o alemin içinde binler alem var.O kadar ağır kütlenin en dibinde yaşayan şefaf, naif bitkiye benzeyen canlılar hayret ettiriyor.
Âlâ alemler alâ hayretlere düşürüyor, örnek nakışlar oluyorlar. Ve düşünüyorum, o alemlerin Rabbi de Allah bizim Rabbimiz de Allah... Ve akıl, idrak sahibi olarak alemlerin Rabbi elbette ki alemlere verdiğimiz zararlardan hesaba çekecektir. Yaptığımız her şey bu alemlerin düzenine zarar veriyor mu vermiyor mu düşünmek ve sorumlu davranışlarda bulunmak zorundayız. Eğlenmek, geçinmek için yaptığımız her iş bu alemlere zarar veriyor mu? Kolaycılık, acelecilik, cahillik, bilinçsizlik, sorumsuzluk, cimrilik vs . kötü hasletler hangi alemlerin hayatını zulme sokuyor ? Bakmalı ve ona göre ne üretiyorsak,o zulme neden ise terk etmeliyiz. Bu maddi manevi ağzımızdan çıkan ve yaptığımız bir iş de olabilir. Estağfirullah el Azîm. Mağfiretine sığınırız alemlere zarar verecek her kötü eylemden koru bizi, düşünebilen ve doğruyu yapabilen idrak ver. Âmin ya Muin, ya Rab.
@ikraela
#esmaulhusna #Fatiha #çevrekirliliği #Hayvanlaralemi #kendiçekimlerim

0 yorum:

Yorum Gönderme