Perşembe, Nisan 11, 2019 By: Oku Arz

Meryem suresinde, iki peygamberin insanı aczde bırakacak şekilde dünyaya gelişi hakkında bilgi vardır. "67 - İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?"(Meryem suresi)

 Meryem suresinde, iki peygamberin insanı aczde bırakacak şekilde dünyaya gelişi hakkında bilgi vardır. Hz. Zekeriya'nın oğlu Yahya peygamber ve Hz. Meryem oğlu Hz. İsa'nın oluşu, Allah'ın her türlü yaratmaya muktedir olduğuna işarettir. İki hayret verici oluş varken, genelde insanların aklı hz. İsa'nın oluşuna takılı kalır. Halbuki iki oluşun bir sure içinde anlatılması özellikle dikkat çekicidir. Ayrıca 67.ayeti ile de konunun özü açığa çıkar. Allah'ın sünnetullah-ı vardır, fakat onu dilerse değiştirir de.Yeryüzünde, denizin içinde dışında öyle harikulade yaratılış modelleri var ki ;bunlar Allah'ın istediği gibi, istediği şekilde yaratmaya kadir olduğunu anlatmaya yeter. İnsan doğduğunda bir mirasa sahip olarak doğar. Maddi, manevi miraslar ile bezenmiş şekilde. Kimi o mirası salih şekilde, emanet bilinci ile kullanır bu misafirhanede kimi ise mirası bir günde tüketir sahibi kendiymiş gibi. Hatta düşmanca, kıra, döke, saça savura.... Neslini dahi bozduğunu fark etmez.

Allah bozuk neslin içinde dahi, takva sahibi olana salih evlat nasip eder. Vâris Allah, mülk O'nun evvel O'nun, ahir O'nun... Estağfirullah el Azîm. Bizi salih mirascılardan eyle, ekini ve nesli bozanlardan olmaktan koru.
" O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez." (Bakara/205)

 Maalesef fesad öyle yayılmış ki arzda, fakat uyanış da var Meryem sancısı gibi İsa hakikatine gebe güzel ahlak müjdesi. Zekeriya duası gibi de oruç bekler bizi, köreltilen tohumlara can gelsin diye inşaallah Hû Bakî Hû Vâris Hû.
 @ikraela
 #esmaulhusna #Vâris #fethiye #yereltohum #nesil #fesad #miras #meryemsuresi

0 yorum:

Yorum Gönderme