Salı, Nisan 23, 2019 By: Oku Arz

Kainatın dilinden Zambak
S/özünü bekliyorum. Yüreğindekini...
 @ikraela #fethiyeEy dilruba, ey gönülçelen Rabbinin ayetlerine mi şahit oluyorsun? Şems vurmuş yüzüne de kanat kanat açılmaktasın !
"Andolsun güneşe ve aydınlığına..." Evet evet ikrardasın, şahitsin nefsini arındıranın kurtulduğuna, öyle latif sözler saklı, mahcubiyetin içinde, heyecanla, hayretle sözü hal edileceksin.
Sanki sanki harika bir şey olmuş onu heyecanla anlatmaya gelen çocuk misali, belki kırk defa tekrar ile... Sabreder seni dinleyen ama için için "Saadete gel!" der gibi... İşte o an bayramanız olur açtımı o söz aynı kokuyu duyar, aynı renge boyanırız biz.
Ya Hû illa Hû Bakî
 @ikraela
 #esmaulhusna #Halık #zambak
Artık anlamıyorum, bulamıyorum demek gibi bir kaçışımız yok! Çok özel bir engelimiz yoksa savaş gibi bir hallerin içinde değilsek, bizim gibi ülke şartlarının içinde öyle bahanelere hiç sığınamayız. Bilginin de ilmin de kapısı ardına kadar açık! Hangi devirde olmuştur, bir konuyu kırk defa hatta anlayana kadar dinleyebilmek imkanı? Bir öğretmen dahi en fazla ikinci defa anlatır, bir alime gitsek "Bu konuyu bana tekrar anlatır mısın?" desek en fazla bir defa tekrar eder. Fakat Rabbimiz öyle imkanlar açtı ki anlayamadığımız bir konuyu istediğimiz kadar geriye döndürerek tekrar tekrar dinleyebiliyoruz. Her bir bitki bize bu hali anlatır tıpkı fotoğrafta (instegramda video) ki zambağın hali gibi...

Tekrarlar sonucu anlama, anlayabilmeye kavuşmak! Zikir, fikir, şükür ! Ayrıca Nisan ayında olan bu havaya Sitte-i sevir deniliyormuş, yani bu da olağan bir tekrarmış! (Sitte-i sevir olayını internette bir kardeş hikayesinde paylaşmıştı 2.sıradaki fotoğraf oradan, isminin unuttuğum için yazamadım.)

Bana sorarsanız yine bu hallerde hallerimizden haller söyler, bir bahara kavuşsak da bir anda havamız değişebilir, bir an yakıcı, titreten bir rüzgara neden olacak olay duysak ve bir anda yeniden bahar olabilir halimiz, özlediğimizi yanımızda bulunca ve bir anda.... Işte öyle... Ya Hû illa Hû Bakî Hû @ikraela #esmaulhusna #HalıkPinhan olmuş zikirdeler belli... Her biri kendi zikrini, tesbihini biliyor. Bu hal buna işaret... Nasıl da sayılarını biliyorlar, belli bir noktaya gelince "Hû, Hû, Hû !" tesbihi ile aşkın zikrine eriyorlar. Nasıl da doldu dudakları, ha patladılar, ha patlayacaklar ! Civcivin yumurtadan çıkışı gibi... Ey Rabbimiz sanatına şahit olmak sanatını esma-i Hüsna'n ile şahit olmak kalbe huşu veriyor, aklı ikna ediyor, sevgiye muhabbete erdiriyor. Vesileyi yaratan Sensin, vesilelere biz muhtacız, Sen her kusurdan münezzehsin. Günlerce, sonsuzca sadece Halîk, Bari, Musavvir esma-i hüsnanı tefekkür etsek yine bitmez. Her semadan görünür onlar, her esma içinde dışında varlardır. Her bir esma-i Hüsna'n okusak onları dillendirmesek dahi vardır. Bu güzel zambak dilsiz, dudaksız #Hâlık #Bârî #Musavvir der. Biz onu anlayıp dillendirsek de dillendirmesek de onun hali o esmalardan şuledir, izdir, mührüdür. Rabbimiz baki tesbihler ver bize, hayret imizi arttır.
@ikraela #esmaulhusna #zambakSanki bir şairin sadrı gibi Öyle yoğunlaşmış ki ha yağdı ha yağacak gibi... Sanki bir ressamın hayali gibi Öyle nakş etmiş ki ha sergiledi ha sergileycekmiş gibi... Sanki yüreği iyilik ile dolan sadık gibi Ha açtı ha açacak gibi... Sanki bir küçük iyiliğe cenneti bulmuş gibi.... Sanki bire on, bire yüz iyiliğin ecrine kavuşmuş gibi... Sanki ölümünden sonra yeniden diriliş de cenneti bulmuş gibi.... Kerim Ktabımızın satırlarında kendini bulmuş da nakış nakış ayetlere boyanmış gibi... Rabbinin esma-i hüsnasını okudukça ruhunun çiçeklenmesi gibi... İnşirah gibi... Duha gibi... Öyle bir rahmet ki Rabbimiz bizi en güzele yöneltiyor. Ayetler bir yıldız gibi yüreğimizi uyandırıyor, cevalana getiriyor, her bir esmanın göğünde yüzdürüyor. Artık O'ndan başka bir şeyi görmez ediyor. Sevdiğinin nakışı insana nasıl değerlidir? Her yerde o nakışlar O'nun izi/ismi... Anlatmayla bitiremeyeceğimiz aziz bir sofradayız.. Bu öyle açık ki... Estağfirullah el Azîm "Elhamdülillahi rabbil alemin" @ikraela #esmaulhusna #Ğafur #cüz3 #Ramazan4 #zambak

Zambağım en sonunda açtı, bir lale edası ile açtı, yeşilden sonra adım adım sarardı, anne karnında bebeğin parmaklarının ayrılması gibi kanatları ayrıldı. Sabah sürpriz oldu bana... Aslında sürpriz değil biliyoruz, kaç oldu üzerinde tefekkür ederek yayınlıyorum, halden hale dönüşünü, kalbe değen zikrini.... Öyle muhteşem SubhanAllah... En başta " zambağım" dedim. Neden zambağım dedim? Hazır yetişmiş olarak aldığım halde, nereden benim oldu şimdi! Emanet aldım, suladım, gözlemledim ve onun özündeki hakikat açığa çıktı. Dünya işlerimizin bu dünyadaki sonuçları gibi ahrette ki sonuçları da var. Necm suresi 39.ayette "İnsan için ancak çalıştığı vardır." diyor. Ney üzerine zaman harcıyorsak onun sonucunu görürüz. 38.ayetin de ise "Hiç bir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenmez." Iyilik için çalışan hemen ecrini görmesede mutlaka gayretinin çiçeğini ahrette görecektir. Her birimize bir yetenek verilmiştir, biz onu besledikçe o ummadığımız, bilmediğimiz çiçeğini açacaktır. Rahmet Allah'tan, esma-i hüsnasının muhteşem tecellileri verilir ellerimiz ile de... Ne mutlu sevinç ne güzel hayret... İnsan ücretli mesai yapar, bu mesaisi bir saatlik iş içinde olur, bir günlük iş içinde, bazen bir saatlik işin ücreti bir günlük mesai yapanın ücretinden farklı ve yüksek olabilir. İşi kaliteli yapmak ile ölçülü, bilgiye dayalı olduğunda ve nadir bilenlerden isen o ücret katbe kat arta bilir. Bir günlük mesaili işin çok bileni var ise ona göre ücret düşebilir. Dünya mesaisinin sonu ahrette açılacak her birimize, öyle sürprizler ile karşılaşacağız ki kim bilir? Mesela herkes yapabileceği halde bir hayırdan kaçmıştır da onu sen yapmıştırsın hatta bir günlük mesai ile değil bir saatlik ya da bir anlık umulmadık, onun ücretini görünce şaşıracaksın. Sanki hiç çıkarsız bir iş yapmışsın da bu sevdiğinin hoşuna gitmiş, seni çiçekler ile karşılaması gibi... Bu benim için mi, ben bunu hak etmek için ne yaptım sevinci ile... Sen çoktan unutmuştursun, fakat o sana yazılmıştır, gayretinin meyvesi...
@ikraela #Zambak #Necm39
Geceden çoştular, güneşten evvel açtılar, siyahın içinde renkleri koyu gölgeler ile örtülürken yine de muhabbetimize mâni olmadı. Dört gözle bekledik güneşin aşmasını, sahneye çıkan sanatçının ışığı beklemesi gibi bir hal ile, sanatçı da bekliyor, seyirci de... Işık ile sır açılacak ve etrafı efsun saracak hem sanatçının başı dönecek hem seyircinin.... Öyle işte her güzellik ışık ile aşikar olmuyor mu, karanlık yutmuyor mu tüm renkleri? Geriye kalan duyulan bir ses oluyor ve bazende sessizlik...
Sonsuza dek karanlık üzerimizde kalsaydı nasıl ızdırap olurdu? Her an muhteşem yaratılışa şahit olmak, kusursuz düzeni görmek kalbi neşe-i muhabbette erdiriyor. Öyle ki bayağı hiç bir şey yok! Bir vakit yapma çiçeklerle doldururduk evlerimizi. Hem sanata hem sanatçısına hayran ola ola...
 İster makina işi olsun ister bireysel tasarım o güzellik de kendi füsununu gösterirdi. Bir de bir güzellik ile evimize gelmişse, o güzellik ona sinmiş olarak onu severdik. Fakat insan canlı görünen birşeyden bir canlılık bekliyor, taze açılışlar özlüyor, güzel kokular duymak istiyor, onun can bulması ile çoşmasına şahit olmak istiyor. Canlı görünen birşeyin ölü gibi bir kenarda tozlanıp durmasına gönül de katlanamıyor . Bu durum anne karnındaki bebeğin ilk haftaları gibi, anne o canlıdan bir kıpırtı bekler, onu duymak ister, onun hareketini dört gözle bekler.
Rabbimizin öyle muhteşem düzeni var ki dil yetmiyor zaten anlatmaya da, yaratılış kendini gösteriyor. Seyirciyiz ve taktir ediyoruz, başımızın dönmesi de o Cemal'in tecellisinden, zerreden küreye...
 Bize her an can ve canlılık veren, bize verdiği gibi sevdiklerimize de canlılık vererek coşkumuz arttıran bu canlılık ile idrakimizi yükselten, hayattaki canlı akışa dahil ederek bayağılıktan kurtaran ve sonsuz canlılık da verecek olan Rahman ve Rahim Rabbimizin mağfiretine sığınırız. Bize canlılık vererek bizim ellerimiz ile güzellikler nasip eden Rabbimize sığınırız. Ebedî rızasına kavuşturacak canlılık, canlı güzel işler nasip etsin inşaallah. Hû Baki Hû illa Hû
 @ikraela
 #esmaulhusna #Hâlık #Bârî #Musavvir #Ğafur #zambak #fethiye

Burası dünya Burada güzel olan ne varsa solar, savrulur gider. Anı kalır, güzel iz kalır, yeniden vuslata hasretle...
 🌷 🌷 🌷
 Güzel sözler önce açar, sonra tutunur, sonra aleme savrulur, bir gün bir yerde vakti gelince açmayı bekler. Bir kalbe, bir zihne, bir göze çoktan ekilmiştir.
🌷 🌷 🌷
 Güzel haller, güzelliğini aşikar eder. O güzel hale şahit olanlar o güzelliği kendilerinde de bulmak ister. Niyeti ciddi olanda o açar, ona özen gösterilmesini bekler ve vakti gelince hal olur... Önce kal sonra hal olur....
🌷 🌷 🌷
 Ömrümüz Rabbimizin rızası dairesinde ahsen-i takvime iz olarak geçsin, güzeli yapan, güzel olanı hatırlatan, güzeli onaylayan sadıklardan, şakirlerden olmak nasibimiz olsun inşaallah. Hû Bakî Hû
 @ikraela
 #Ramazan #zambak

0 yorum:

Yorum Gönderme