Çarşamba, Nisan 24, 2019 By: Oku Arz

Kainatın dilinden Gönül tefekkürlerim


Duadaydı elleri
 Şiir olup döküldü yüreği
 İnsan doyar mı güzel s/özden
Bak yine verdi Rabbimiz Vedûd ismini çekse üzerimizden bize bizden ne olur? Sevgisini kaybetmiş dünya güneşsiz kalmış gibi can çekişir, düşman olur her şey, her şey, dişler, tırnaklar uzar, göz alev alev, akıl uçar gider, ne kalır geriye, nefes korkar candan, can korkar nefesten...

 Vedûd Rabbimiz seven, sevdiren sevgi ile hayat bahşeden, her an Halîk O...

@ikraela
 #esmaulhusna #HalıkDaha dün duadaydınız, nasıl yüreğinizi açtınız, cennet yapraklarına büründünüz, cennet muştusuna erdiniz! Ay, Güneş yörüngede ilerliyor sen için, bu nasıl bir değer nasıl bir sevgi ey!!!
Çırpın çırpın bir kuş gibi yüreğin kanatları açılsın, ya Hû, alemler cevalanda, bu nasıl bir sevgi ey! Kalbin damarlarında, pıhtı kalır mı bir gör aşk ile Hû diyenleri, eğil kulak ver, kulak ver, susa çöllerde, susa, bak Yusuf'u bilmezsen, Yusuf'un kıymetini bilemessin ha! Züleyha güzel olsa Yusuf'a, Yusuf Yusuf'luğundan zerre kaybetmez, o Rabbini bildi de kendini bildi... Âh aziz Yusuf o saraya gelir mi bizim ayaklarımız, bak kıtlıktayız yine, yiyip bitiriyor yedi duygumuz yedi güzelliğimizi , ah Yusuf yedi değerimiz yenmeden sarayında bulur muyuz mahrem ile kaybettiğimiz öz değerimizi ey! Can ey canan ey canımıza can katan ruh ey, ruhunu nefsine mahkum etme ey! Kurtul bu esaretten, uç! @ikraela
 #Yusuf #Dua #özdeğer


Ey Rabbimiz bizim için mi yarattın, bu alları, gülleri, yollarımıza serdin, neşe-i muhabbeti, taktir-i sefayı, ahlak-ı gülnihân-ı... Gelmiş zülfünü dökmüş her gülnihal, boyanmış Allah ismiyle... Mühürler açılmış, mektuplar okunmak ister hece hece... Ya Halîk ya Berr ya Musavvir der, şifa olur her münib kula... Böyle mi muhteşem olur?Ya Hû illa Hû Bakî Hû... @ikraela

 #esmaulhusna #Hâlık #Bârî #Musavvir #fethiye #fethiyesennegüzelsin


Tek tek söyleyeceğim
Tek tek söyleyeceğim
 Tek tek söyleyeceğim
 Bir noktadan filizlenip
 Kümeleneceğim Heceden kelimeye, kelimeden cümleye döneceğim, hikayem olacak benim.... Şöyle bir dua açılır ruhundan sonra o açılışa hayran mı olasın, o geçip gitmeden beş kere, yedi kere, on kere tekrar mı edesin... Açılan açılır...
Bir rahmet açılmışsa onun önünde kimse duramaz değil mi? Dua da söz de rahmettir Rabbimizden. Muhabbetin tohumu var gönülde, yeter ki besle o ummadık vakitte ya dile gelir, ya da sen öğrenirsin onun dile gelecek hallerini... İşte o vakitlerden bir vakti yine geçirdik. Nefeslenen sabah vaktinde Fatiha'nın kapısından girerek açılır açılmakta olan... Bin inşirah olur, Duha'yı duyurur gönülden... Hû Baki Hû illa Hû
 @ikraela
 #esmaulhusna #Hâlık #Bârî #Musavvir #sardunyaEy dil verilmiş olan Sözün güzeline söz kesilmiş olan, hal dili ile....
 HÛ illa Hû Bakî Hû 
@ikraela #fethiye #esmaihusna #Hâlık #Bârî #Musavvir #fotoğraf #kendiçekimlerim #Likyayolu'Sarılmak' Hangi gözle, hangi kalple öğrendin ya hu? Ne muhteşem ihtişam değil mi? Şu oran, şu dizayn, şu matematik " Allah!" diyor. Üzerindeki esma-i Hüsna mühürlerini okumaya başlasak fen üzerinden, sanat üzerinden, duygusal, sosyal hallerimiz üzerinden kalbimiz huşuya varıyor. Bir kara tohumun içine bu sarılmayı yazan, bu yükselişi, kanatlanmayı yaratan Rabbimizin zerreden küreye hiç bir şeyi öylesine, boş yere, anlamsız yaratmadığına şahit oluyoruz. Böyle bir güzellik nedensiz olabilir mi? Elbetteki bu değer veriliş cenneti işaret ediyor. O cennet ki elbette sevginin tecellisi.... Ya Hû illa Hû Bakî Hû Sanki bu sarmaşık diyor ki bir de! Hâdî bir bağ kuralım senle, bağrı merhamet olsun, ipi muhabbet olsun, renklere boyansın kalbimiz cenneti alayı bulsun... Ya Hû illa Hû Bakî Hû Ya Hâdî Rabbimiz biz doğru yol nereden bulurduk? Yollar gösteren Sensin, bizi sırat-ı müstakimde nimetlerine kavuşan kullarından eyle, azaba ve sapkınlığa uğrayanların yoluna değil, bize en güzel yollar aç, ifrat ve tefritten uzak o dengede yürünen yola cenneti bakiye kavuşturacak rızana, sevgine kavuştur. Ya Halîk ya Bari ya Musavvir Hû...
@ikraela
#esmaulhusna #Hâlık #Bârî #Musavvir #sarmaşık


Sır olur du mektuplar, hiç açılmazdı belki... Tüm yazılanlar bulamıyınca muhatabını, bülbül küserdi belki... Gül de güllüğünü bilmezdi... Kalırdı sadırlarda duygular, mektuplar küserdi...

Ey Rabbimiz öyle muhteşem ki yaratman, zerreden küreye ne varsa açılan... Hû Baki Hû illa Hû.
@ikraela
#Hâlık #Bârî #Musavvir #fethiye


Evimizden ayrılalı üç ay olacak iki üç güne kadar,ne olan domateslerime ne de solan çiçeklerime şahit olamadım. Balkonumun korkuluklarını ve plastik kapları boyayıp saksı edip yeni çiçekler ekmiştim, Mendos dağı manzarasıyla çayımızı yudumlarken gönlümüz şenlensin diye.... O sessiz zakirlerden bana kalan sesli sessiz muhabbetimiz, onlar halden hale dönen dilleri ile hem ayna hem şuleyken Rabbimizin binbir ismi dağa çarpar gibi yüreğime çarpıyor, onun yankısını beraber duyuyorduk. Özlediiiiim.... Fakat orada kalmaz, orayla bitmez,Rabbimizin dilediği kadarıyla... Çünkü gönlümüz zikirle olunca, gözümüz Kur'an ile, fikrimiz hikmetle oluyor Elhamdullillah, yeryüzü secdegah, Yunus (a. s) gibi üç karanlığa düşsek, çok zikreden isek O bizi kurtarır. Enbiya suresinde peygamberlerin, puta tapan, zalim, kötülükte ısrar eden topluluklardan nasıl kurtarıldığı anlatılır. Kur'an'ın mübarek zikir olduğunu söyler. Şahidiz, öyle şahidiz ki o mübarek kitabın ayetlerine gönülden bakan görür. Fani dünyanın süsü cezbederken bizi o nur ayetler hakikati gösterir, inşaa eder inşirah ile, duha okur, her ümit ile bekleyene hidayet yolunu açar, zalimlerden ve zalimlikten kurtarır, en çokta insanın kendi nefsine zulümden, öyle ki zikirler;günahı yüzünden kendinden umudu kesmişe hayat üfler! Adeta der ki"Rabbin sevgi dolu af edici! Bak hiç kimseler seni bağışlamasa dahi, sen dahi senle küskün olsan dahi Rabbin sevgi dolu bağışlayan , O'na sığın, O'nun kulu ol, bak o vakit alemler sana küs olmuş olsa Rabbin yapacağın bir iyiliğe en iyisiyle ecrini verir, seni kurtarır hem kendine ahından hem alemlerin ahından, hadi Vedûd O, tüm sevgi O'ndan... "Hû Ğafur-ur Vedûd ey.... Ey Rabbimiz teşekkür ederiz yüce vahyini bizlere kavuşturduğun içinde, oNur ile bizi ak, pak eyle, öyle kavuştur bizi ahirine Hû illa Hû Bakî Hû. @ikraela #Kuran #Enbiyasuresi #esmaulhusna #Ğafur #Vedud #Ev #Özlemek


Hey yüreğimin bahçesinde açan gül, ben seni diken bilirdim halbuki ne oldu da güldün ey gül, bülbülden mi haber verdiler, hüdhüdü arayan da sen miydin, Belkıs mıydı özleyen? Ah ! Belkıs"ın kalbi mütmain değildi belli ki hüdhüd haberdar edilmişti halinden, Süleyman 'dan mektup gelsin diye, "oku hadi"Rahman ve Rahîm Allah ismiyle... Oku ve dön Rabbine o Rahman ve Rahim Allah, O' nun Kayyum ismi ile şereflenir tüm taht sahipleri, o taht ancak Rahman ve Rahim ismi ile baki olur. Dünyalık olan dünyada kalır, bak ahretlik mevkilere gelenlere, onlar Rablerinin yanında şeref sahipleri..." Hû illa Hû Bakî #gül @ikraela
Her gün aynı yerde akşam yürüyüşü yapıyoruz ve ben hergün günbatımına hayran ola ola fotoğrafını çekiyorum. Hiç biri birbirinin aynısı değil. "Tablo gibi!" diyoruz. Tablo birçeşit sanal fotoğraf, ressamın görebildiklerini yansıtabildiği kadarı ile aktarmasıdır... Tablo gördüğümüz vakit, yine hayranlık ile "Gerçek değildir, böyle bir yer var mıdır?" yanılması bizi aciz bırakır. Gerçek sanat her an gözlerimizin önünde trilyonlarca gösterilirken, biz "Tablo gibi!" diyoruz. Ne garip değil mi? Çünkü inanılmaz güzellik zuhur ediyor her an her yerde! Şaşkın kalıyoruzda göre göre olağan oluyor. Fakat olağan üstüdür tüm olanlar, ola ola alışır insan, alışmak olağan olduğu gibi alışık olduğumuz bizden alınsa bağımlılık gibi arar dururuz, ondan karanlığa alışmak da zordur, o da uykuda geçirtilir. SubhanAllah, Elhamdullillah, Allahuekber. @ikraela #Bandırma #fotoğraf #tablo

0 yorum:

Yorum Gönderme