Perşembe, Nisan 18, 2019 By: Oku Arz

Cebbâr Esma-i Hüsnası(Fotoğraflardaki bilgiler Birlikvakfı, Nereden geliyor ve birkaç internet sayfalarından alıntı)

Cebbar esma-i hüsnasının mühürleri hem Celâl hem Cemal isimlerinin aynasından nasıl da muhteşem görünür, anlatır. Yeryer açarken bahar çiçekleri "ya Cebbar!" der. Rabbimizin Mutekkebbir ismini Cebbar oluşu ile söyler.

Allah Cebbar olmasaydı herşey birşey olmaya kuvvet bulamazdı. Cüzi irade verilmiş bizler o verilen iradeden Cebbar isminin şulesi çekilse biz birşeyler yapmaya kuvvet bulamazdık .

Cebbar isminin bir izini de inşirah suresinde okuyabiliriz.Zorluktan sonra kolaylığa eriştirilmeyi, ağır yüklerin kalkmasını, zikrin yükselmesini anlayabiliriz.
Bir anne baba Cebbar esma-i hüsnasının şulesi ile çocuğuna, ailesine hakim, idareci olur. Evlat eğitilmesi gerektiğini bilmez fakat veliler Cebbar isminden tecelli ile evlatlarını eğitime, terbiyeye alabilir.

Cebbar esma-i hüsnasını araştırırken fark ettim, Cebrail meleğin ismindeki Cebbar izini... Ve düşündüm peygamberler, "peygamberlik" talebinde bulunmuş mudur? diye... Peygamber olarak seçilmişler ve bu seçilmekten kaçışları yoktu. Hz. Yunus misali... Peygamberimiz(s.a.v) e Cebrail (a.s) geldiğinde onun kaçabileceği bir yer ve durum yoktu. Bu Allah'ın Cebbar isminin tecellisiydi. Ağır bir sorumluluktu. Ve Hz. Meryem hatırıma geldi ve Allah'ın her türlü yaratmayı bildiğine ayet olması bakımından seçilmişti takvanın en izzetli cemalini gösteren annemiz. Ölüyü dirilten Allah'ın hem kulu hem peygamberi, hem Hz Muhammed'i (s.a.v) in geleceğini müjdeleyen hem de bir kelimesi olan Hz İsa'ya anne etti. Cebbar Allah için hiç bir zorluk yoktur. Tüm esma-i hüsnan sahibidir. Estağfirullah el Azîm, bizim için en güzeli bilen Sensin. "Bizi sırat-ı müstakime kavuştur, o nimetlendirdiklerinin yoluna, azaba ve sapkınlığa uğrayanların yoluna değil." Âmin. @ikraela #esmaulhusna #Cebbar #Bahar #Fethiye

0 yorum:

Yorum Gönderme