Perşembe, Mart 14, 2019 By: Oku Arz

Kainatın dilinden Fethiye 4


Hadi biraz mavi nefes al Biraz bulutlu Biraz kar yağmış sonrası mavi Öyle iç açan cinsten Öyle is pis konmamış Çiğere değil yalnız Kalbe çekilen Öyle pırıl pırıl Ya Camî diyor Rakîb isminden arz ve gök semah ediyor, toplanıyor, Hû Hû diyor, duaya durmuş her bir yürek açılıyor Mucîb esmasından şuleleniyor, her bir huzme her bir zerrede aynalanıyor... Kar kâr oluyor, üşüyen her sadra... Üşümek sadece karda olmaz değil mi, sevgisiz kalanda üşür... Rabbimiz gözeten Rakîb, en güzel gözeten dua dua yaklaşanı bilen, dua istememizi dileyen O... Mucîb O Rakîb O bizim ne yaptığımızı da bilen ne yapacağımızı da bilen, bize dönüş, tevbe dönüşü ile doğru yol açan O... Bulutu yaratan, bulutun ne olduğunu, ne yapacağını, hangi halde nasıl olacağını bilen O. Biz görebilenler edilerek o bulutun ne, ne zaman, hangi halde ne yağacığına şahitlik ediyoruz, bizde de gözetleme şuleleniyor cüzi olarak, biz tetbir alalım diye...
 @ikraela
 #esmaulhusna #Rakîb #Mucîb #fethiye #fethiyesennegüzelsin #kar


Olsun sevmeselerde, kabul etmeselerde olsun... hakka adanmış ise bırakılsa denize, Firavun'nun kucağında nenniletir de Rabbi onu bir muhafaza edecek olana teslim eder, hem de yeniden anneciğine emzirterek, olsun kınayanlar kınasın, bu nasıl oldu ? desin, o susar hakikati konuşur Meryem'cesine ... Rabbimiz ne güzel, ne güzel Azîz-ul Hakîm. Yeter ki hakkı yap, hakka adan, hakkı konuş, hakkı ayağa kaldır... Yeter ki hak yolunda bir gayretin olsun, korkma sal denize,fakat Allah'a emin olarak sal denize! Bırakma peşini kâh ablası ol, kâh annesi... Terk etme adandığın gerçeği, hak ile çabala, gayret et ayağının altında akar suyu, baş ucundan bulursun devşirilmeye hazır cennet meyvelerini, çekil çekil uza çekil, beş vaktin beş baş ucunda unutma koy alnını secdeye, oku kitabını, Fatiha'da bul kendini... Sırat-ı müstakime giden asil yolu... Hadi elinde olan ile gayret et, ada... " Vâsi Allah onun kürsüsü herşeyi kapsayan, kuşatandır. 🌷 🌷 🌷 Bismillahirrahmanirrahim
 " Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, aliyy-ül-azîm'dir. "(Ayetel kürsü)

 @ikraela
#esmaulhusna #Vâsi


Her günümüz her günümüz ile aynı geçseydi. Gökyüzü hep aynı renk olsaydı, kalbimiz, halimiz buna dayanabilir miydi? Lütuftur bize mevsimler, kar, yağmur, bulut güneş her biri bir kelime fakat koca bir anlamı bağrında taşıyan...
Cümle oluyorlar sonra hep birlikte şiir gibi düşüyorlar düşe, öyle zarifce, yok mu şedid olanı var elbette, işte onu şimdi katmayalım bu işe, o ibretlik vaka haddi aşana, sınırı geçene... Hani biz neden severiz sevdiklerimizi? Gözlerine baka baka hata işlese de ya da biz gözlerine baka baka hata işlesek de! Dört mevsimin dört halini de görürüz onda, yağarken latif yağar da bazen çoşu çoşu verir, bazen kelebek kanatlarından daha pırpır olur yüreği, bazen gözlerinde güneşi görürüz, kamaşır ruhumuz, bazen dalgalanır delice delice...
Burada bitereyim, bayağı uzun yazdım, bu makamı başka bir yüzde, başka bir sayfada devamını yayınlarım belki... Rabbimizin nimetlerini saymak ile bitiremiyoruz , olmaz mıydı hayat tek renk? Tüm yaratılmış renklerin tüm yansımalarıyla, her anına binler şükür olsun, şöyle genzimizi yaka yaka bin özlem ile... "Elhamdullillahi rabbil alemin."
 @ikraela


"Güneşe ve onun aydınlığına andolsun " (şems1)
 Şahit güneş öyle muazzam şahit edilmiş ki...Geçen haftalarda, denizin yar kenarlarında çektiğim bu fotoğrafı daha sonra güzel bir tefekkür ile yayınlamak için saklamıştım. Ne harika değil mi? Fotoğrafı çekerken en çok sarı çiçekler heyecanlandırmıştı beni, evet çünkü onlar hiç ummadığım vakitte ummadığım yerde bana gülümsüyorlardı. Onları görünce diğer herşey flu olmuştu, sadece onlara odaklanmıştım, sonra fotoğrafı incelerken,sarı papatyalar yerine, o harika yaprağın muhteşem bir şekilde sonbahar yaprağına düşen gölgesi aslını dahi kıskandıracak şekilde hayran ettirdi beni...
Kendi etrafında dönen fakat yörüngesinden ayrılmayan dünyanın, güneşe her dönen yüzünde beliren muhteşem nakışlar yine yine neşe-i cennetim oldu. Bunun ötesinde Kerim kitabımızın bir adı da Nur'dur. Haşir suresinin ilk ayetinde Allah'ın Aziz'ul Hakîm esması vardır ve sure yine Azîz-ul Hakîm ismiyle biter. Ayrıca bu surede :"Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller! Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz." ayetinin olması tesadüf değildir. Allah herşeyi hak hikmet ile yaratmıştır, Azîz-ul Hakîm isminin esmasından okuyunca alemi görüyoruz değil mi bu ala aziz hikmetler! Bir dağa güneş iniyor, evet kendi değil ziyası iniyor o cana geliyor, bin bir türlü hak hikmetler ondan tebessüm ediyor. Bir dağa kar iniyor, o kar ona ve alemlere can götürüyor, öyle hikmetlerle dolu.. İnsan nasıl heyecanlanmaz ki, o semanın arzında yüzünce ?
Âh sineye bir vursa o nurdan bir ışık o sine cana gelir yarılır sadrı, durur mu hiç, taş olsa yuvarlanır. "Ya o iyman edenlere çağı gelmedi mi? ki kalbleri Allahın zikrine ve inen hak aşkına huşu' ile çoşsun ve bundan evvel kendilerine kitab verilmiş sonra üzerlerinden uzun zaman geçip de kalbleri katılaşmış ve ekserîsi fıska dalmış bulunanlar gibi olmasınlar." (Hadid 16)

Ya Azîz-ul Hakîm işlerimizin başını hak hikmetle yapmayı , işlerimizin sonunu hak hikmet ile bitirmeyi nasip et. Hak hikmet Senin bize onu aç, bizi hakka ve hikmete sırtını dönenlerden eyleme, bizi hak ve hikmet ile yürüt.Âmin
@ikraela
 #Hakîm #esma"Kalbim acıyor, kusura bakmayın, düzgün yazamamış olabilirim." diyorlar, kalbini kaybetmemiş güzel kelimelere kavuşmuş, güzel işlere koşturanlar. Hani şu hep üçüncü sayfa/sıra haberlerinin özellikle de birinci sırada yankı bulduğu vakitlerde... Yani dedim ki insan hata yapabilir, en edebine kavuştum diyen dahi yapar, hele bir kalp acısını duyar da tutar mı el, tutulmaz mı dil, bir heyecana gelsin kalp nasıl da zikzakları tavan yapar, ölür kalp düz çizgide, taş olurmuş taş, hissini kaybettimi kalp taş olurmuş taş...
 Kalbin duyması gerek, kalbin duyurulması gerek, kalp ile duymak gerek... Kalp gerek, duymayan kalp işlevini kaybetmiş kalptir.

Üçüncü sayfa haberleri aslında hep birinci sıradadır, fakat öyle ola ola olağan olur. Fakat hepsi de olağanüstüdür. Toplumun bozuluşuna yankıdır . Mecid kitabımıza bakarsak kavimlerin helak nedenlerine, herbiri sosyal olarak ahlaktan kopmuştur. Bu ahlaksızlığın içinde bozgunculuk, zulüm, ölçüde, tartıda hile vs vardır... Ve peygamberler ikaz eder güzel ahlaka dönmeleri için bunun en kesin yolunun ise sadece Allah'a kul olmak ile olduğunu belirtiler.
 Sadece Allah'a kul olmak kişinin nefsine, bir başkasına ve eşyaya kul olmasını önleyecektir. Böylece güç nimetine sahip olanlar Firavunluk, Hamanlık ve Karunluk etmekten kurtulacaktır. Bu üçleme zalim olmanın simgesidir, ister topluma hükmetsin bu kişiler ister ailesine, ister zengin olsunlar isterse de fakir hükmetme, idare etme, para idaresi kendindeyse bu üç simgenin yaptığını yapıyorsa zalimdir...
Allah'a kul olmak prangalardan kurtuluş sonsuz özgürlüğün de anahtarıdır... Hata yapabilir insan fakat Rabbimiz Ğafur-ur Rahîm, Ğafur-ur Vedûd dur. Sevgi dolu af edici... Kulunun hatadan dönmesini ister, ona ebedî, bilinçli mutluluk vaad eder. Aslında insan hatadan döner dönmez o mutluluğun içine girdirilir. Hem bu dünyada iyilik olur hem ahrette... Rabbimiz sadece Ona kul olmak ile şereflenmiş kullarından olmak nasip etsin inşaallah bizlere...
@ikraela
 ##esmaulhusna #Vedûd #Mecîd #fethiye #fethiyesennegüzelsinKim bilir nerede söylenmiş s/özdü, bir rüzgar taşımış getirmiş tohumu, öyle özlü özlü açmaya kanatlanmış, birkaç gün daha var bekliyor, yeşil libasın içinden açılacak şifa olacak kelimeleri...
En çok üşüyenlere deva olacakmış, c/an üşümesine tutulanlara ... Bâis Allah öldükten sonra dirilten, uyuduktan sonra uyandırandır. Şu kış günleri toprağın altında ne çok ölü gibi uyandırılmayı bekleyen can var. Bâis isminin hakikatinin tecellisinin okunacağı şehadet var. Gelincik tohumları bekliyor mesela, kırmızı yanakları ile Bâis Allah diyecekler her gün doğumu gibi, lale soğanları, zambaklar bekliyor mis kokacaklarını bilmeden kabirlerinde...Börtüböceğin uykusu ise derin mi derin...
Bâis Allah diriliğimizi hayır etsin, o asıl ayrılıkların son bulacağı ahret günümüzde sevdikleri ile davacı olan değil birbirine selam olan canlardan eylesin bizleri. Âmin. @ikraela #esmaulhusna #Bâis #hatmiçiçeği #kış #ölüm #dirilişBu görüntü eski çekimimden , Babadağı'na 5km kalan yer. Şimdi benim için eskiyen görüntü. Fakat oraya yeni şahit olana yeni bir görüntü. Orada olup, orada nefes alana ise hiç eskimeyen, yeni ve sürekli yenilenen görüntü. Her havada başka bir yüzünü gösterecek, yeni rızıklara Şahadet edecek görüntü!
Orada duyduğum müzik, radyodan mı geliyordu yoksa yeni tazecik bir ses miydi ayırt edemedim! Saz, söz, ses, el, kalp, zihin bir olmuş yanık yanık kalpde ki duyguyu mu aşikar ediyordu bilemedim! Fakat radyodan eski bir sese daha çok benziyordu. Fakat ortama öyle yakışmıştı ki! Zeytin bahçesinin içinde, dinlenmek niyeti ile bir ağacın altında, nasırlanmış elinde sazıyla bir kamili hayal ettim. Ben göremiyordum , fakat onlar vardı. Belki bir kişi değillerdi, radyosuna açmış bir sofraya küme olmuş bir ailelerdi belkide. Ne güzel kümeleniyoruz değil mi? O kümede kuş sesleri, çağıldayan soğuk su, ağaçların hışırtısı, rüzgarın bestesi ne yok ki... SubhanAllah... Şahid Allah gördüklerimize de görmedikerimize de, biz görmeden evvel de biz gördükten sonra da... Biz görsek de görmesek de Şahid O evvelde de ahirde de kaçış yok, o halde Allah'a firar edelim. Hem kendimize şahit olduklarımız hem şahit oldurulduklarımızın apaçık ortaya çıkacağı gün gelmeden evvel mağfiret dileyelim. Ya Şahid ya Allah: هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّح۪يمُ ﴿٢٢﴾ " O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir." (Haşr suresi 22.ayet meali) @ikraela
#esmaulhusna #Şahid #fethiye #fethiyesennegüzelsin #Babadağı
Hakk ismi-şerifindeyim. Okumaya çalışıyorum arzın ve semanın yüzünde, bakıyorum görebildiğim kadarı ile... Hakk'ı görüyorum her zerre ya Hakk diyor. Rabbimiz Hakk ismi şerifini çekse alemlerden , dağılır gider, fesata uğrar, tohum suyu bulamaz, suyun gözü kör olur, çiçek açmadan solar, kuş ne kanadını bulur, ne uçsuz bucaksız göğünü , gülmek isteyen bir kalp tebessüm edecek yüz de bulamaz, mimikler ölür,güneş olsa da dünyası olmayan güneş neye yarar. Dünya güneşsiz dünya olur mu? İşte saymakla bitiremeyeceğimiz hak içindeyiz. Soğuktan içeriye aldığım domates fidesi de hak diyor, hak diye kıvranıyor, ne güzel de hakkı anlatıyor. "Ey bir bak istersen, bak büyüyemiyorum, vaktinde filizlenmedim,daracık yerdeyim, e emanet aldın, fakat işin ehli de değilsin, ne beklersin canımdan, kasa kasa verecek değilim, işte hak bu kadar..." dedi. Bende ona dedim ki:"Biliyorum, işin ehli değilim, ne hakkı ile vaktinde, yeteri kadar toprağa defin ettim, ne de şimdi hakkı ile ne sıcak, ne de gün ışığı görüyorsun. Yine de hakkı ile verdirildin. Dayanırsan bahara hakkın olan yere geçiririm inşaallah, meyven kızarırsa inşaallah, Tohumun da olursa hakkı hak olan, hakkı ile ehil olana teslim ederim. Hakkını helal eder misin? " Dedi" Olsun, helal olsun, ne güzel hak ki, şu kış günü de meyvelendirildim. Elhamdullillah ... " Hakk ismi şerifi ile yazacak o kadar çok şey var ki, bilmiyorum bugün birkaç paylaşım yapabilirim inşaallah. Ayrıca domatesin hakları elinden alındı, fıtratı daha çok olsun diye zedelendi, ondan özü yok, tatı yok, şifa yok, kabukları odun gibi... Domates eski fıtratına kavuşturulmaya çalışılıyor, hadi bakalım hakkı ile yapacak olan ehil dostlara hakkı ile gayret nasip olsun. Yok hakkına razı olmayan, Ebreheler'in yaptıkları nasıl kuru ekinlere döndü, bak onların yaptıklarına, sanki taşlanmış gibi bozuk... @ikraela #esmaulhusna #Hakk #domates #organikdomates #işiehlinever #işihakkıileyap #işinhakkınıver #organiktohum #HakMuhabbetin kokusu geliyor mu, ya da sesi veya görüntüsü, alemler ya Hû diyor, Hakk diyor, Vekil diyor, Kaviyy diyor... Kuş seslerine takılır da gider aklımız, büyülü bir alemin içine çeker, muhabbet demler, muhabbet işler... Kalbine d/okununca salavatı duyuyor insan, beraber zikre dalıyor ya Hû illa Hû Bakî Hû...
@ikraela
 #esmaulhusna #Hakk #Vekil #Kaviyy #fethiye #fethiyesennegüzelsin


Daha çok insanların yüzünde var hazan, hüsran ne yazık ki... Ama bir hak görsün bir sabır ile tutulan el ya da salih işler muhabbetle b/akıyor, cilveleniyor umutlar, şuleleniyor renkler nakış nakış motif oluyor... Kalp açılıyor, körelmiş kalp açtırılıyor yeter ki o muhabbete kulak ver, gönül ver... Kuşlar da alemler de vel asr okuyor, bir asr olan da var ömrü olmayan da, hepsi kendine verilen zikri biliyor, işliyor SubhanAllah, Elhamdullillah, Allahuekber diye, salih işlerin, hakkın ve sabrın müjdeli mühürleri oluyor.
@ikraela #esmaulhusna #Hakk #fethiye #fethiyesennegüzelsin


Fethiye'in c/anları... "Ya Vekil !" diyorlar... #esmaulhusna #Vekil #fethiye #fethiyesennegüzelsin
Dünkü sabahtan kareler... "Allah Vekil." diyor, bu güzel can, her bir yaprağı bir inci nasiplenmiş... Göz bu inciyi gördü, göz bulduğuna razı, kalp görmeyi diledi, kalp de gördüğüne razı,kalp göz ile baktı, göz kalp ile baktı, Vekil Allah ya Hû...
 @ikraela
 #esmaulhusna #Vekil #fethiye #fethiyesennegüzelsin #fotokare #kendiçekimlerim


Çiçek görüyorum, ruhum kanatlanıyor, çocuk hayretlerim bir bir tesbihe sıralanıyor. Sanki koşabilmek gibi fakat çocukça, sanki kollarını açıp dönmek gibi başın dönüp düşene kadar... Hanımlara kodlanmış olmalı çiçek görünce bu hal,ya da ne bileyim güzel bir şeylere şahit olurken en minik, en olağan olanına duygumuzu kaybettirilmediğimizden midir, nedir?
Bir yazmanın ucunda da görsek, veya bir elbisenin dokusunda suretlemiş bir çiçek, "o harika!" deriz. "Maşaallah"(Allah'ın dilemesi ile) ne güzel yapmışsın! "deriz. Kainatta görebildiklerimiz biz görebilelim diye de yavaşca gösteriliyor. Ya hızlı çekimlerde olsaydı. Bir su gibi akarlardı gözlerimizin önünde. Binlerce ol binlerce öl içinde binlerce boya dökülmüş gibi akardı. Ne acayip olurdu değil mi? Var olduklarına dahi inanmazdık, gözlerimizi ovuşturur, belki bir renk ırmağından bir avuç içerdik...
Yani herşey gibi bedenlerimiz dahi bir akış içinde, ne dünkü sen sensin ne de ben benim, akıyoruz, fakat görünür olarak, yaaaa bu akış daha hızlı olsaydı? Rabbimize borçluyuz görünür olanlar içinde görünebildiğimiz içinde, binler şükür olsun zamanı yaratana, zamanımızı en dengeli şekilde geçirene ... Vekil Allah Subhan Hû
 @ikraela
#esmaulhusna #Vekil #fethiye #fethiyesennegüzelsin

0 yorum:

Yorum Gönderme