Pazartesi, Mart 11, 2019 By: Oku Arz

Gönül tefekkürlerim EmanetGözlerimizin önünde geçip gidiyor herşey. Biz de geçerken, geçilir görüneceğiz. Nice genç hareketli, hararetli olanlar vardı, kimi canını ansızın verdi, kimi ise uzunca verilen ömrünün son saatlerine doğru bir bebekten farkı kalmadı... O beden benim miydi O kahkası sokaklardan duyulan o neşe senin miydi? Âh düşer, yere de anlayamaz o ahı meğerse o hergün depoladığı bilinçte emanetmiş !
Ne garip değil mi ne bedenin vefa gösteriyor, ne o çok böbürlendiğin zihnin ne de nefsin şefkat ile bakmıyor sana... Sen senden habersiz kalıyorsun, işte merhametle emaneti kucaklayanlar varsa sağında solunda isyan etmeden sarıyorlar o vefasız bedeni... İşte bir vakit tayin edilmişti Muizz esmasından tecelli vefa etti bedeni, o izzet şulelendi nakışını gönlüne işledi, vakar oldu müminin yüreğinde... Rahman Rahîm Allah Muizz olduğu gibi Muzill de...
Firavun ömrü boyunca ululandı, fakat hakir olarak can verdi, zillete düştü. Estağfirullah el Azim.
@ikraela
#vefa #bilinç #ihtiyarlık #Muizz #Muzill #esmaulhusna

0 yorum:

Yorum Gönderme