Çarşamba, Şubat 20, 2019 By: Oku Arz

Hür olmakHadîd suresinde Rabbimiz bize: "...vallahu ğafur-ur rahîm." "...Allah çok bağışlayan,çok merhamet edendir." sözünü hatırlatıyor.

Işık olmasa ay sönerdi.
Gül solardı.
Her biri kendi sultanlığını haykıran kök salmış ağaçlar can bulamazdı. Bir anda çekilir devrilir,ondan da bir Âh kalırdı.
İbrahime serin olan ateş Nemrut'u yaktı. Musa'yı boğmak isteyen Firavun kendi boğuldu. Lut'u umursamayanlar kendi çirkefinde battı.
Işığı yaratan,ölüden diri çıkaran,diriden ölü çıkaran Rabbimiz her biri bir nur olan ayetleri ile hatırlatıyor,kavimlerin helak nedenlerine bak!
Her kavmin kendi içinde bir birliği vardı. Kimi zalimlikte birlik etmişti. Kimi bozgunculukta,kimi ölçüsüzlükte,kimi adaletsizlikte,kimi şehvette,kimi şımarıklıkta,kimi adaletsizlikte,kimi haksızlıkta...
Bunların hepsi kendi kendine nefsine kul olmaktan körleşme,nan/körleşmektir. Işıksız,haksız,adaletsiz,sonu gelmeyen eğlence ve oyuna tapmış kavimlerin sonu ne fena değil mi?
Hür olmak sadece Allah'a kul olmak ile olur. Nefsinin kölesi olan hür değildir. Dost demekte suç ortağı demek değildir. Dost dostunu nefse yöneltmez,hakikate yöneltir,esir etmez hürleştirir. O vakit bakalım dostluklarımıza batıp,sönen,kaybolup geçenden mi?
Ey Ğafur-ur Rahîm Mevlamız bizi Halil peygamberinin secdegahına al,tüm esaretten kurtar,bize nur ver.
Estağfirullah el Azîm.
@ikraela #Hürolmak #Kavimlerinhelakı

0 yorum:

Yorum Gönderme