Cuma, Mayıs 25, 2018 By: Oku Arz

"Selamunaleykum"ü anlayınca 7 #nedenselamdankoptukbiz #merhamet

                   (Âli imran suresi 67.ayet meali)

Bize İslamı seçip beğenen,onun ile bizi onurlandıran Rahman Rabbimiz bize değer biçtiği en güzel esmalarını en güzel temsil eden güzel ahlak remzinin onun üzerinde tamam olduğu peygamberimiz Hz.Muhammed ( s.a.v ) i bize rahmet vesilesi eden Rahîm Allah'a sonsuz hamdu senalar olsun.

Biz İslam toprağında iman ruhu ile o güzel ahlak temsilcisi Muhammed şuuru hafızamıza işlediği vakit en güzel elbiseleri en başta ruhumuzda giyeriz.Birbirimiz ile muhabbet makamında kalır o makam ile en harika edepli besteleri ruhumuz ile söyleriz.

Rabbimiz bizi Rahman Rahîm ismi ile en edepli hale getirmek istiyor.O edebe kavuşan muhabbet makamı ile ilerleyebilendir.

Hamd alemlerin Rabbi Allah'a selam tüm peygamberlere olsun.


(Selamdan neden koptuk biz? sorusuna tefekkürler aynı devam ediyor)
Topraklarınızda ne kadar sınır olursa olsun o mahremi korumayınca Muhammed ( s.a.v ) şuuru kavli hayat etmedikçe Arim selleri vuracak,o muhabbet deminde eriştiğimiz bağlar viran olacak...
Bu hal zaten dünyaya hakim durumda, yalnız o cennet bağlarında uykusunda uyuyanlar o selin kendilerine değmeyeceğini zannediyorlar.
Ya Yunus(a.s ) gibi"Allah'ım ben zalimlerden oldum."diyerek o Allah'ın emri peygamberin kavline dönüş olacak ya da ayrılmak,sınırlar çizmek yeni sınırlar koymak çabası bu insanlığı helaka sürükleyecek ve hakkı ile asla halifelik sözü kavli gerçekleşmeyecek.
.Mihrap Allah'ın dur dediği yerde durmaktır.Dur bundan ötesine geçme demektir hem kendine hem karşındakine. ..geçen o kavli bozmuştur.

Gözlerini koruma emri ondan verilmiş. Dele dele bakmak ondan men edilmiş . Çünkü gözde nefs var.O nefs ki 6.noktayı geçtimi o #nazar yıkıcı oluyor.
Fakat o bakış Allah'ın nuru ile oldu mu o bakış nur oluyor.O bakış o nur ile o kavl ile oluyor.Allah'ın nazarı ile seçip beğendiği bakış.
   
                       Allah diyor ki " O ki yedi sema yaratmış birbiriyle mutabık, göremezsin o rahmânın yarattığında hiçbir nizamsızlık, haydi çevir gözü görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?
Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.
(Mülk 3.4.ayet)
Kuşlara nazar etmemizi söyler onları tutanın Allah olduğunu söyler.
Yani Allah'ın nazarı bakışı merhameti,O kendine merhameti yazan.Rahmeti yazan.Onu yazmamış olsa bizim için bir hayat olamazdı.
Hiç şahit olmadık mı dele dele bakışları, merhametli bakışı geçen yani 6.noktayı geçen nefs ile bakılan bakışa!
En basiti sağlam bir sehba üzerinde hiçbir sebep görünmüyorken 6.noktayı geçen bakış ile yere devrilmesini...
Allah gözlerinizi koruyun derken delice bakışlar ile birbirinize bakmayın,şehvetli bakışlar ile bakmayın demiş olmalı.
Bir aynaya baksak sinama aktörü gibi değil ama iki yüzlülük etmeden yaşadığımız duyguların isimlerini zikrederek gözlerimize bakalım bir de sevdiklerimizin isimlerini zikrederek bakalım bizde o gözler o nefs aşamalarını anlatır mı anlatmaz mı?
Sinemacılar bu ilme eriyorlarda bu ilmi kendilerinden sanıyorlar.Onların birbirini etkileyeni de olur etkilemeyenide.Kalbine göre değişir.Allah'tan onun Rahman Rahîm isminden tutunmayan o gözü kontrol edemez.Nefsimiz bizim ellerimize teslim edilmiş bebek gibidir.Kim emaneti temiz tutar ise o Allah'ın rahmeti ile doğruya kavuşturulur.
Bir şeye odaklanmak o şeyin içinde yazılı olanı da anlamaktır.

   

Fakat kalbinde Allah'ı bulmamış olan Kur'an'ı hakim ile esma göğünden bakmayan Allah'ın mührünü,imzasını, noktasını duyamaz,kısaca esma-i hüsnayı okuyamaz.Yani gerçek güzeli,muhabbeti duyamaz.Sancılarının sonu hep curuf olur.
Allah'ın bu dünyayı bu kadar muhteşem yaratması da 6.noktadan sonra aşama ile gelişmeyi açmasıdır insana.Bir asma çubuğunun aşamalar ile filizlenip üzüme ulaşması gibi. Kademe kademe ulaşılan gelişme de hangi basamağa gelirse Allah'ı unutmayan,güç ve kuvvetin ondan olduğunu bilen eline geçen başarıyı bir başka merhamet ile olacak işe yeni bir çalışma eder.Üzümden pekmez gibi.Fakat 6.basamak ile başarıya ulaşmış ve Allah'ı unutmuş kendinden zanneden merhameti de kaldırıp üzümü şarap etmiş ise en başta nankör olmuştur ve yaptığıda ziyan olmuştur.
İkra Ela
#instagramyazılarım
@ikraela
#nedenselamdankoptukbiz

0 yorum:

Yorum Gönderme