Pazar, Mayıs 17, 2015 By: Oku Arz

SAFRağbetimiz,umudumuz,övgümüz,şükrümüz,hamdimiz sadece Rabbimiz Rahman Allah'a

Akıllı ve hür insan yapabilecekleri ile mükelleftir.

Yerini ve yaptığı işi küçümsemeden açlık korkusundan ,itibar sevdasından değil,Rabbin adı ile yapma aşkı ile...

Onun adı ile koşan yüreklerde gül biter,bülbüller kulağına söyler sözünü...dilinde ki lâl açılır...Lâ deme erdemine kavuşur.


1 - Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

2 - Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?                                     Saf suresi

İnsan neden yapmayacağı ya da yapamayacağı sözleri verir?
*An'ı kurtarmak
*An'ı huzurlu geçirmek
*Fırsatı kaçırmamak
*Fırsat yakalamak vs.
Bir çeşit avlanma tekniği;bu avlanma balığı balıkla kandırmak gibi...
Canlı ve ya cansız bir küçük örnek oltaya takılarak''gel bu senin,bana gelirsen senin olacak''demek gibi...

Balık ne ipi ne de ipin ucunda ki çengeli anlamaz,çünkü aklı,kalbi nefsine bağlanmış,sadece yiyeceğini düşünüyor.Gözleri yemeğe odaklı,yedikçe yaşayacağını düşünüyor.
Nefse bağlanmak kör eder insanı,emeline kavuşmadıkça gözü döner,her kapamadığını elinden kaçırdığı menfaati olarak düşünür.Gücü yettiğine,gözünü kestirdiğine...

Hiç kimse bu oltalara takılıp yem olmak istemez değil mi?Balık yerken yem olur.
Bize uzatılan bu görünmez ipler nasıl görünür olur?Gözlerimiz o görünmez ipleri nasıl seçer?

Hz Musa Rabbi Allah'ın rızası için acele etti.Kavmi ise en başından beri Firavunun adil olmayan düzeninden uzaklaşmak ve kendi nasiplerine kavuşmak için Musa'nın izini sürdü.
Daha ilk durakta usandılar,sıkıldılar daha çoğuna özlem duydular.Verilene şükretmek şöyle dursun biz daha çeşitli istiyoruz dediler.Onlar vaadlerin peşine düşmüşlerdi kendi özlerinde.Bu gerçek Allah'ın imtihanı ile  su yüzüne çıktı.

Biz iman ettik diyenler!Vaatlerin mi peşindeyiz yoksa Allah'ın razılığı olan adil,hak,esirgeyen,bağışlayan bir düzenin mi?

Arzularımızın peşine harisce ve tilki kurnazlığı ile güya çaktırmadan düşüyoruz da görünmez iplerle nefisleri kendimize mi bağlama çabasındayız?

Hangi çocuk masanın üzerine bırakılmış elma şekerine ağzı sulanmaz?Sulanır her çocuğun ağzı  fakat bilirim nice baba yiğit yürek olan çocuklar var.Ana yürekli çocuklarda var hakkı olanı dilim dilim paylaşan...Çocuklar masumdur,idrakleri  gelişmiş olmadığından tuzaklara düşebilirler.Hak ve adalet öğretilen çocuk Hak ve Adl Esmalarını üzerinde taşır,kendini bozmadığı sürece...

Kendimiz göremiyorsak bari bas bas bağıran çocuk ayeti gözümüze,yüreğimize batsın.Lime lime etsin bizi dağımızı yün gibi dağıtsın,eğirsin bizi ip etsin bizi bağlasın Rabbimiz Rahim Allah'a...

SİHİRBAZLARIN İPLERİ HER ZAMAN HİLE İLE KURULUDUR.HAK İLE DÜŞÜNMEYEN GERÇEK SANIR.O TUZAK KURUCUDUR....ARZULAR ile TUZAK KURUCUDUR.

O elma şekerini masaya koyanın amacı neler olabilir?Bir çok olasılık düşünülebilir.Nabza göre şerbet dağıtılır ki bağ kendilerinin olsun.

Bir ülkenin,milletin,halkın,ailenin ve hatta kendimizin mükemmel olanaklara sahip sultanı olsak;içimizde ki harisliği yenmedikçe kendi kendimizi yutan yılan oluruz.


Yavaş yavaş yutar kendi kendimizi sindirir ancak can boğaza dayandığında boğulduğumuzu anlarız.İş işten geçer...bir bakarız ne ayak kalmış ne el...bedensiz bir baş neye yarar.

'İNSAN KURTARICI'fikrinden daha ne zaman vazgeçecek insan!

Umudun,güvencen,rağbetin sadece Rabbin yüce Allah.
İnşirâh  çok söyledi?''Ve ancak rabbına rağbet et, hep ona doğrul''
                                        İnşirâh suresi 8
Peygamberler Rabimizin nimeti ile tebliğlerini yapmıştır.Onların sözlerine inan ve inanmayanlar,uygulayan ve uygulamayanlar olmuştur.O da onların kendi kazandıkları ve ya kaybettikleri olmuştur.Mahşerde herkes kendi kitabını gördüğünde kendi aslında bildiği özü de gün yüzü gibi aşikâr olacaktır.

Kurtarıcı insan umut etmek nedir?''O gelecek yokluk bitecek,bu gelecek özgürlük olacak vs...''

Tabi ki bir milletin,ailenin  başı olan görevini adalet ile yapmak ile sorumludur.

Bir baş,kalpten gelen isteğe nasıl'amenna ve saddakna'dercesine hasta olmadığı sürece uygular.
Baş kalbin elindedir.Kalp olmayınca başın hükmü olmaz.Baş olmayınca da kalp ne kadar yaşıyor görünse de el ayak,dil isteğine tabi olamaz.

Bize vekil olmak isteyenlerin milletin tasarruf ettiği hazineleri adilce,yerli yerinde kullanmak vaatlerinde bulunanların bize attıkları yemelere mi bakıyoruz yoksa görünmeyen iplerini görme çabamız var mı?Gösterdikleri elma şekeri mi bağ mı?Biz arzularımızın peşinde bir günlük,bir zamanlık hazların peşinde miyiz yoksa nesilerimize kendilerini kaybetmeyecekleri aksine bulacakları ortamlar için zemin hazırlamak mı çabamız?

Bizi birbirine düşürenlerin mi peşindeyiz bizi uyandıranların mı?Bu uyandırmak ''kalk elma şekeri seni bekliyor''diyenler mi?Yoksa''kalk göz bağcılarına,elma şekeri ile seni uyuşturanlara kanma kalk bir diril sorumluluğunu harfi ile yapmayınca hiç bir şey düzelmeyecek diyene mi?

Karınca kendini küçümsemeden,öleceğim kaygısıda taşımadan sorumluluğunun hakkını harfi ile yapar ve bir fili devirecek kudrete kavuşturulur.Fakat tek değil,her karınca görevden kaçmayarak yapar bunu,hakkı ve helali ile...

Millette,halklarda,ailelerde başında ne kadar iyi bir sultan olsa o kendi kalbini düzeltmedikçe,bozuk bir kalp ile fazla gidemez,tökezler,yıkılır,dağılır,erir.Milletin millet olması içinde ki halkların birbirinden bağımsız değil bir biri ile hak,adalet,esirgeyen,bağışlayan bir bağ ile bir millet oluşur.Halkların olması milletin zenginliğidir.

Bir beden ülkesinin için de halk olan organları her biri ayrı hava çekseydi ne olurdu.Halklarda anlamalı ki tek olarak bir beden olamaz,Nefes alamayan organ çürür.

Biz olmadan tek olamayacağımızı ne zaman anlayacağız?Biz ile Allah'a varırız onun ilahi esmalarının huzmeleri bize vurur,onun ile yol alır onu bularak huzura ve Hay diriliğine kavuşuruz.İster bir can olsun o can bizdir ister bütün can olsun o can bizdir biz ile o SAF bilincine kavuşur birlik ruhu cihana gelir.O Saf ruh gelince cihana bayram gelir...cem olur....Cami olur


Bir can bir alem,bir alem bir can

                                                                                
Ey uykuyu sevenler,keyifli havuzlu bahçende elma şekerin ile oyalanırken batakhanelere yuvarlanan her can senin kâbusun olsun.
                                                                                                                                                                                          ikraela
                                                         @ElaIKRA

0 yorum:

Yorum Gönderme