Cumartesi, Mayıs 24, 2014 By: İkra Ela

Abdest,Namaz,Ciddi kılınan namaz nasıldır?Abdest ve Namazı idrak etmek,Abdestsiz namaz olur mu?

   
Rahman Rahim Allah'ın ismi ile

Beş vaktin baş ucunda  secde temizlenmiş azaların yüreği 
            ABDEST

  Abdest Allah’ın müminlere farzıdır. Allah yolunda her işte temiz başlar. Abdest bize neler anlatır ve neler kazandırır bakalım:

’’ Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi mesh edin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.’’
                                                                          MAİDE suresi 6.ayet


Abdestin farzları ve sünnetleri vardır. Sünnetler Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)’in
Uygulamasıdır. Müminlerde bu uygulamaya itaat ederlerse peygamberimize itaat etmiş olurlar. Ona itaat etmemizi de Allah emretmiştir.
 
  ’’ Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.’’
                                                                       NİSA suresi.69.ayet 

 İnsanlarda hal dili olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu yüz yıllar öncesinde ki insanlarda da aynı idi kıyamete kadar gelecek insanlar içinde aynı hal dili geçerlidir. Kelimeler zamanla değişime ve anlam bozulmalarına uğrar. Bir tek değişmeyen Allah’ın koruması ile Allah’ın hem kâinattaki ayetleri hem de Kur’an ayetleridir. Kâinatın bir parçası olan bizlerin de hal dili değişmez. Çünkü o fıtratımıza yerleştirilmiştir. Bu sebeple ki Rabbimiz bizlere hal dilimiz ile de yüzyıllardır hatırlatır. Abdestde ki, namazda ki, hac ibadetinde ki hareketlerimiz bize hep hal dili ile de hatırlatmadır. Bunu bilen şanlı peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v) namazı içinde ki ve dışında ki şartları ile bize tam anlamı ile hal dili ile bir ömür doğru yolda istikamet nasıl olur göstermiştir.                                                                                                                        
Abdest, sırasıyla bizi hem görünen kirlerden hem de nefsimizin görünmeyen kirlerinden arındırma ve her vakitte hatırlama, tövbe imkânı ve duadır.
 Bir günün ve bir ömrün abdestli olursa istikametten nasıl şaşmaz ve arınırız. Beş vakit namaz abdesti ile bunu anlatalım. Önce samimi bir niyetle abdestimize başlarız.

NİYET:’’Niyet ettim ALLAH rızası için abdest almaya’’deriz.
En sevdiğinin rızalığını kazanmak için niyet ettin. Bu bir çeşit söz vermedir.’’ALLAH’ım
Senin rızan için kendimi temizleyeceğim, nefsimin aşırılıklarından kendimi koruyup, onu da parlatacağım.’’demektir.
  Şimdi ‘’euzubillahimineşşeytanirracim,Bismillahirrahmanirrahim’’deme zamanıdır.
Kovulmuş şeytandan, Rahman ve Rahim olan Allah’a sığınmaktır. Allah nefsini parlatmak, temizlemek isteyeni, şeytanın vesveselerinden korur. Şeytan o kişiye ne kadar vesvese verse de ihlâslı olan kişi buna aldırış etmez, o doğru yolunda istikametle gider. Allah adı ile başlamak demek onun esmalarından tutunmaktır. Allah’ın esmalarından tutunan onu tanır ve ona göre mutmain olur.
                                                                                                                                           
 İhlâs dinde samimi olup, içtenlikle bağlanmak demektir. İhlâsa ermiş kullar dinin de samimi olur, Allah’a ortaklar koşmaz, Allah’ın tek, bir olduğuna, her eksik ve kusurdan münezzeh olduğuna samimiyetle inanır.
Allah’tan başkasına kul olmaz. Kelime-i tevhidi hayatı ile yaşayarak gösterir.
 Rahman ve rahim olan Allah’ın adı ile ona sığınarak, Onun verdiği güç ve kuvvet
İle hareket edebildiğin bilinci ile temizlenmeye başlarsın.
ELLERİN ABDESTİ:
Eller her vakit kirlenir, aynen nefsimiz gibi, günlük işlerimizde ellerimizi temizlediğimiz gibi, nefsimizi de son nefesimize kadar dengeli şekilde temizleme azminde olmalıyız. Öyle güzel bir dine sahibiz ki toprağa dahi temizlenmeden koyulmuyoruz.
  Eller su ile temizlenir, nefs kendini aşırı istek ve arzulardan koruma, ibadetlerimiz, Salih amellerle düzene girer, temizlenir, huzur bulur. Abdest alırken de bir miktar rahmet harcarsın(su) Bu bir miktarda paranın harcanması demektir.
  Ellerini yıkamak, ellerini harama bulaştırma,(rüşvet, kumar, hırsızlık, emanetlere hıyanet v.b.)demektir, daha önce bu haramları işledi isen ve hemen günahının farkına var, temizlen demektir.
                                                                   
  Bu bilinç ile ellerin temizliyor, dua ile Rabbine sığınıyorsun. Abdest alırken yapabileceğimiz dualar birçok kitap da yazıyor. Bu duaların bir yönü istek, bir yönü sığınma, bir yönü de bende bu abdestim gibi temizleneceğim çabasıdır, bilincidir.

  ’’ Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir.’’
                                                                                                              
                                                                              Bakara suresi 95.ayet

 AĞZIN ABDESTİ

Ağzını haramlardan, dedikodulardan, iftiralardan koru, dalga geçip, alay etme! Güzel söz söyle! Küfürlü konuşma! Haram yeme! Pisi temizden ayır! Sınırsız yeme! Hakkı ve hayrı konuş! Yalan şahitlik etme!
                                                                                                                                     
 ‘’Kullarıma söyle: (İnsanlara karşı) en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık bir düşmanıdır.’’
                                                                                                          
                                                                                İSRA suresi 53.ayet                           
’’ Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, şan ve şeref bütünüyle Allah’a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar.’’
                                                                              FATIR suresi10.ayet

                                                                                 
Eğer haramlar işledin ise samimi olarak tövbe et, doğrul ağzını temizle!


   BURNUN ABDESTİ:
Burnunu haramdan koru. Haram kokusu olan her işten uzak dur, başkalarına ait olan mallar,
Onlar başın da yoktur diye senin değildir! Kötü bir işin kokusunu aldığında onu elinden geldiğince düzeltmeye gayret et. Hak ve batılın kokusunu ayırt et! Pis olduğunu bile, bile
Pisliğe bulaşma! Pis olan şeylerin kokusu çabuk yayılır. Kokusu da üzerine sinerse ondan temizlenmesi zordur.
                                                                                                                                             
  Eğer bu haramlardan birini yaptın ise hemen tövbe et, temizlen! Güzel kokulu çiçekler gibi ol!

’’ Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz’’
 ‘’(Ey Muhammed!) De ki: “Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile.” Ey akıl sahipleri Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz’’
                                                                                  MAİDE suresi 90. 100.ayet
                                                                      
’’Allah, pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yığarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.’’
                                                                                    ENFAL suresi 37.ayet

                                                                                                                                       
 YÜZÜN ABDESTİ
Yüzünü haramlardan koru, gözlerin harama bakmasın, hakkı batıldan ayırsın!
Yüzünü haramdan koru ki, Allah’a varacak bir yüzün olsun. Yüzün olmaması yüzsüzlüktür, umursamazlıktır, utanmazlıktır. O yüzü tertemiz etki temizlenip, arınasın. Allah’a gidecek bir yol bulasın.

’’ Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.’’
                                                                    BAKARA suresi 83.ayet


’’O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl, pırıl parlarlar,’’
 ‘’O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler’’
                                                                   ABESE suresi 38.40.ayet

’’ Ancak, kim yüz çevirir, inkâr ederse, Allah onu en büyük azaba uğratır’’
                                                                   GAŞİYE suresi 23.24 ayet 


 KOLLARIN ABDESTİ:
 Kolları dirseklere kadar sıvazlayıp yıkamak her er kişinin işidir. Alın teri, beden teri döken kollarını sıvazlar. Öyle bir iş yap ki Allah yolunda alın terin, beden terin olsun. Kollarını helal işlere sıvazla, çalış, gayret et!
  Şimdi ye kadar harama sıvazladıysan kollarını hadi kalk, koş helale sıvazla kollarını!
Kollarınla hayra da engel olma! Kollarını Salih amellere aç!
                                                                                                                                         
’’ Kim, kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve elleriyle yaptığını unutandan daha zalimdir? Şüphesiz biz, onu anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik, kulaklarına da ağırlıklar koyduk. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayet bulamazlar’’
                                                                                KEHF suresi 57.ayet.
                                                                                                                                       
  BAŞIN, KULAĞIN VE BOYNUN ABDESTİ(MESH ETMEK)
Allah yoluna çıkıyorsun, öyle yorulacaksın ki alın terin, zihin terin senin çaban olacak. O alnı, kulakları, boynu rahmetle mesh et ki nefes alasın. O nefes seni diriltsin, hatırlatsın da
aklıselim düşünesin.
                                                                 
Beş vakit kulağın ezan da olsun, hazır ol istikamete gidiyorsun. O boynun Allah’a teslim olacak, kul olacak, kulağın hakkı batıldan ayıracak, aklın tertemiz olacak.
   Alnın o tertemiz aklın secdeye gitsin. Alnın açık, yüzün güleç, kalbin huzurla dolacak.
Allah’ın huzurun da olacak.

’’ Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.’’
                                                                            MAİDE suresi 42.ayet 


                                                                                                                                         
AYAKLARIN ABDESTİ:
Ayaklarının altında ki dikenleri, çakıl taşlarını, tozu, pisliği temizle artık. Çünkü sen huzura
Gidiyorsun. Huzura temizlenemeyenler gidemez.

 “Şüphe yok ki, ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın.”
                                                                          TA-HA suresi 12.ayet                                                                                                                            

Allah’ın huzuru tertemizdir. Orada zarar verecek hiçbir pislik yoktur. Oraya hiçbir kir de giremez.

  Arıtık bile, bile ayaklarınla harama gitmiyorsun, çünkü sen beş vakit ve bir ömür Allah’ın
Huzurundasın. Abdestin seni temizledi, artık her an beş vakit abdest gibi temizsin. Onu muhafaza et yani koru. Daima tetikte ol. Namazını aksatma ki Allaha kul olduğunu ve
Kullukta istikrarı unutmayasın.

  Şeytan sen ölene kadar sana düşman bunu bil! Nefsin ise bu dünyanın güzelliklerine aç,
Şaşkın unutma! Sen nefsine, verdikçe o ister, şımarır, sapar, doymaz. Nefsine vermesen de
Mızıkçı, haylaz, küskün, nankör olur. Sen onu dengede tut! Nefs senin hem canın hem cananın Hem de canın istediği arzularındır unutma!
  Şimdi beş vakit namaza, istikamete, doğru yola, ibadete, kulluk bilincine, sevgiye, huzura koş! Bir ömür hayatını namaz gibi kılmaya önce abdestle başladık bu ne demektir?
 Bu bir ömür yapacağın her hal ve harekete, eylemde temiz olarak başlaman gerektiğinin habercisidir. 
  Namaz kılacağın yerin ve kendi elbiselerinin temiz olması ne demektir? Bu bir ömür yaptığın işlerin zeminini ve elbiseni de temiz tutman, tedbirli olman, helale harama dikkat etmen demektir. Nefsini her zaman temiz tutman gerektiğinin hatırlatmasıdır. 
                                                                 
  Namazda ki vaktin önemi nedir? Yaptığın her işin vaktine bir ömür dikkat et! Demektir. Vaktinde yapılmayan işler insanı zahmete, zorluğa, girdaba sokar hatırlatmasıdır. Allah’ı her daim, her vakit hatırlamanın ve anmanın şart olduğunun, bunun hem dünyamız için hem de ahretimiz için huzurumuzun olduğunu söyler vakit.
  Namazı geciktirmek mümini vicdan azabına sürükler. Bunun da mümine bir hatırlatması vardır aslın da. Aynen hayatta yapacağımız işleri ihmal etmemiz ve ya başkalarının sorumluluklarımızı yerine getirmemize engel olması gibi insana acı verir sonra. Deriz ki o zaman kendi kendimize ‘’keşke ona uymasaydım, keşke eğlenceme dalıp ta sorumluluklarımı ihmal etmeseydim. İşlerime, sorumluluklarıma vaktinde sarılmalıydım’’ pişmanlığını taşır o kişi. ‘’Şimdi çok zordayım, ne o yaşadığım eğlenceler bana bir şey verdi ne de benim sorumluluklarıma engel olanlar, beni zevk eğlenceye çağıranlar şimdi hiç biri yanım da yok. Yalnız ve perişanım.’’
 Ah! Eder o insan. Ya kendine gelir, Rabbine döner işin azmine girer,
Ya da pişmanlıkla boş vererek hayatına devam ederse, hem bu dünyasın da huzursuz ve mutsuz olur hem de ahrette mutsuz olanların arasına girebilir.
 Namazda ki istikamet, bizim mümin olduğumuzun, doğru yol için istikamette olduğumuzun işareti olduğu gibi, hayata da istikamette sabırlı ve ciddi olmamız gerektiğinin hatırlatmasıdır.
İstikametimizin her zaman Allah yolun da ve sınırların da olması demektir.
Her işimizde o sınırları korumak sadık olmak demektir. Bu Allah’a sadık olmaktır. Bu yolda ciddiyet, sabır, bilgi, çalışma, dik duruş ile olur. Sadece ve sadece Allah’a kul olarak, boyun eğerek istikamette güç bulur sadık olabiliriz.

’’ Kim de Allah’a ve Peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır’’
                                                                              NİSA suresi.14.ayet
                 

İstikamete sağlam, ciddi bir niyetle çıkılır değil mi? Ciddi niyeti olmayan kişi ya gösteriş
Yapıyordur, ya da umursamıyordur ve ya yaptığı işin ciddiyetinin farkında değildir.
         MA’UN suresi:
 Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla
1. Gördün mü dini yalan sayanı!
2-3. İşte yetimi itip kakan da yoksula yedirmeyi özendirmeyen de odur
4. Vay haline o namaz kılanlara ki, 
5. Onlar namazlarının özünden uzaktırlar,
6. Halka gösteriş yaparlar. 
7. Hayra da engel olurlar.

Abdestini aldıktan sonra, şimdi ciddi, samimi olarak bu yola niyet et.
Yolun doğru yolda istikamet, kıblen Kâbe, Kâbe tertemiz olmak ve Allah’a kul olmak isteyenler için Allah’ın yönü, işaretleri, sınırları, emirleridir.
                                                                                                                                                                                                                 
’’ Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.”
 ’’Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı.’’
 ‘’Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? Andolsun, biz İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.’’
‘’ Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde “Âlemlerin Rabbine teslim oldum” demişti.’’
’’ İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti, Yakub da öyle: “Oğullarım! Allah sizin için bu dini (İslâm’ı) seçti. Siz de ancak müslümanlar olarak ölün” dedi.’’
’’Ey Muhammed!) Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. (Ey mü’minler!) Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram’a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların elinde (size karşı) bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.’’
                                      BAKARA suresi125.127.130.131.132.150..ayetler

Yönün, niyetin,işin Hac’ın şartları gibi tertemiz olma olsun. Hac’da gibi bir ömrün boyunca
Tertemiz olma gayretine gir! Çevrende ki ve elbisende ki kirleri de temizle. İstikamete,
Kıyama duracağın yeri de temiz seç. İki rekâtlık kıssa bir namaz ile bu gayrete bir bakalım:
   Nefsini temizlemek için Kıble’ye döndün, niyetin samimi şimdi doğru yolda kıyamdasın.
Kıyam Allah’ın doğru yol istikametinde her daim doğru ol ve yönünden asla şaşma, Allah’ın huzurunda olduğunu her an hatırla anlamını ifade eder.
Kıyamda niyetinin Allah rızalığı olduğunu söyledin. Önce ALLAHU EKBER diyip Allah’ı büyüklersin, hâkimiyetin onu elinde olduğunu söyleyip, yüceltirsin. Sonra Subhaneke ‘yi okuyarak Allah’ın her eksik ve kusurdan münezzeh olduğunu, ondan başka ilah olmadığını söyler ve yüceltirsin. Sonra kovulmuş şeytandan, Rahman ve Rahim olan Allah’a sığındın. Gücünü ve kuvvetini ondan aldığının farkındasın. Kibirden uzaklaştın, Onun merhametlilerin merhametlisi olduğunu biliyorsun. Allah’ım senin yolundayım, sana yöneldim, beni doğru yoluna ilet diyorsun. Onun sınırlarına itaat ederek onun adı ile hareket ettiğinin farkındasın. İmanını hal ve hareketinle göstermen gerek artık biliyorsun. Her vakit okuduğumuz Fatiha suresini okuyor, ona hamd ediyorsun
   FATİHA suresi.
1-  Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla...
2. Hamd, âlemlerin rabbi Allah'a mahsustur. 
3. Rahman ve rahîm. 
4. Ceza gününün tek sahibi.
5. (Rabbi-miz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. 
6. Bizi dosdoğru yola ilet. 
7. Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da, doğrudan sapmışların yoluna da değil! 
                                                                                                                                                                                               
  Fatiha suresi her an, her namaz ve bir ömür unutmaman gereken ayetlerdir. Bu ayetleri unutmayıp öğüt aldığın da istikamet üzere dosdoğru yolda olursun.
Allah’a hamdin ne olduğunu önce kavramalısın. Hamd verilene de verilmeyene de rıza göstermektir. Verilenlerinde verilmeyenlerinde Allah’tan olduğunu bilmektir. Yeryüzünde ki yaratılmışlara bakar isek her birimizde farklı donanımlar var. Donanımı fazla olanlar kibirlenmemelidir çünkü her nimetten de sorgulanacağının bilinci de olmalıdır. Karşıda ki insanda verilmeyenler var diye de o küçük görülmemelidir. Çünkü Rabbimiz bizi biz ile imtihan eder. Bakalım verilenler verilmeyenlerden kendini üstün görecek mi?Verilenler verilmeyenlerden sorumludur. Verilmeyenler kendinde olanı ile ne kadar gayret edecek. Aslında bazı durumlarda verilmemiş olması bize daha hayırdır. Biz onu hemen anlayamayız. Örneğin çok güzel olmayabiliriz bu verilmeyen gibi görünür hal bu ki bu da nimettir ki bizi kibirden koruyan bir kalkan olabilir. Bu nimeti kullanmak bizim elimizdedir. Güzellik verilende o nimetin kıymetini bilmeden kibre girmiş ise o da onun imtihanıdır. Bize düşen bize verilenleri Allah yolunda nimet olduğunu bilip doğru yolda gayret etmektir. Rab demek, terbiye eden, öğreten demektir. Sen seni yaratan ve terbiye eden âlemlerin Rabbine şimdi tam bir teslimiyetle teslim oldun, öğütlerini ondan aldığının bilincindesin.
  Esirgeyen ve bağışlayansın, bu dünya bir imtihan ve sonuçlarını mahşerde alacağıma inanıyorum diyorsun. Artık bir söz veriyorsun. ‘’(Rabbi-miz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. ‘’Dünyanın cici bicisine artık aldanmıyorsun, onların gelip geçici olduğunun farkındasın. Yaptıklarının karşılığı ahrette göreceğini biliyorsun. Ceza günün tek sahibi sensin diyor, ondan ümit ediyor, mağfiretine sığınıyorsun.
Sadece sana kulluk edeceğim, senden isteyeceğim. Bizi dosdoğru yola ilet. Çünkü ancak senin doğrultmanla doğrulabilirim. Ben bu gayretteyim. Allah’ım sen bunu kabul et, sen işiten, görensin, bize yardım et, nimetlerini verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğratma, doğru yoldan saptırma diyerek hem dua etmiş hem de söz vermiş olursun. Kıyamda duruşun, besmelen, ALLAHUEKBER diyişin, Fatiha suresini okuman kıssaca bunları anlatır.

’’ O gün yalanlayanların; hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline!’’
                                                                    MUTAFFİFİN suresi 10.11.ayet

’’ İnkâr edenler ateşe sunuldukları gün, (onlara şöyle denir:) “Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı, alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.”
                                                               AHKAF suresi 20.ayet

                                                                                                 
    Fatiha suresin den sonra okuduğun Kur’an ayetleri iş yaparken aldığın öğütlerdir. Bu öğütlerle unuttuklarını hatırlar, istikamete daha sabırlı, gayretli, bilgili olursun. Öğütlere ne kadar uyarsan o kadar şaşmaz ve şaşırmazsın. Bu öğütleri, namazından çıkarmaman ne kadar farz ise ömrünün son nefesine kadar da bu öğütlere uyman da o kadar gereklidir.

Bu yol zorlu bir yoldur senin belini büker. Haydi rükuya! Allah Azim’dir. Güç ve kuvvet ona aittir. Güç ve kuvveti o verir. Başarıya o götürür. Allah’ın Azim ismine sığınır, hatırlarsın,
Allah’ı yüceltirsin rükûda. Rükû; Allah’ın doğru yol istikametinde güçlüklerle karşılaşabilirsin, çünkü bu dünya imtihandır, iyi kötüden ayrılacaktır. Bu da zorlu bir yolculuktur. Yeter ki Azim olan Allah’tan gücünü aldığını bil, tek dayanağın o olsun, belin bükülse de bu yolda istikametten ayrılma, doğrul anlamını taşır.

Kuvvet bulur, tekrar Allah’a sığınırsın. Haydi, kıyama, Allah’a hamd et. Ondan gelene
Hamd et. Kesinlikle bu yolda sana şer gibi görünen olaylarda sen sabredersen, haktan sapmaz isen hayır vardır.

’’Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.’’
                                                                             FATIR suresi 2.ayet

                                                                                   
ALLAHUEKBER der, Allah’tan güç alarak secde ye kapan, Allah’a kul ol, boyun eğ, teslim ol! Allah’ı yücelt. Allah’ın her eksik ve kusurdan münezzeh olduğunu hatırla.
Suçlulara hesap görücü olduğunu düşün. A’LA ismi ile yani büyüklük de eşi ve benzeri olmayan ismi ile ona sığın, güven teslim ol.

’’ Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona, “Yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?” dedi. O da, “Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın” dedi.’’
 ‘’Biz, (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek onu (İsmail’i) kurtardık’’.
                                                                          SAFFAT suresi 102.107.ayet  

                                                                                                                                         
Allah’a sadık ol, gayretli ol, bir söz verdiğin zaman onu yap. Nefsini parlatıp temizleme yoluna girdin. Kurban olmak nefsinden kesmektir yani nefsinin isteklerinden Allah yolun da harcamandır. Nefsinin istekleri rahatlığın, yemen içmen, zamanın, malın, vb. gibi Bunlardan ne kadar Allah için kesersen o kadar nefsi parlatmış olursun. Rahatlığını keser Allah için hayırlı bir işe kalkarsan O karşındakinin kazancı gibi görünür ama aslında sen kazanırsın, hem
Nefsini temizler parlatırsın bu dünya da huzura kavuşursun hem de ahrette bilemeyeceğin mükâfatlarla karşılaşırsın. Hz. İbrahim gibi emre itaat et! Oğlu gibi teslim ol, sabırlı ol. O zaman bil ki sana ölüm bile gelmiş olsa sen kaybedenlerden olmayasın. Bu doğru yolda sadece Allah’tan korkarak emre itaatlerde gayretli olursan, bil ki bu mükâfatların ayak sesleridir. Rahmet coşar, hiç ummadığın zamanda ve yerde gelebilir. Sen sadık ve samimi olmaya gayretli ol yeter.
Allah’a boyun eğdin, teslim oldun, Onun kulu olduğuna itiraf ettin ve hal ve hareketin ile gösterdin. Fakat iş bitmedi. İkinci secde bir çeşit aklını kullan demektir. Secde bir yönü ile de, bizi her ne iş yaparsak aklımızı kullanmamız gerektiğini hatırlatır.
’’ Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?’’
                                                                                ENBİYA suresi 10.ayet.
                                                                                  

’’ Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce) kullanmayanlara verir.’’
                                                                              YUNUS suresi 100 ayet

  Allah’a teslim oldun, ama iş bitmedi, ömrünün sonuna kadar istikrarlı olman lazım.
Secdeden kalkıp ALLAHUEKBER dedin, biraz soluklandın, Allah’tan güç ve kuvvet alarak, tekrar secdeye kapanarak söz verdin sadece sana kul olacağım diye.
  Tekrar çalışmaya, kıyama kalktın, aynı şekilde namazın şartlarını yaptın. İstikamette öyle öğütler aldın, öyle rahmetlere daldın ki, Allah’ın esmalarına şahit olup öyle hayrette kaldın, hayran oldun, tefekkür ettin, müjdeler duydun, çalıştın adeta kanatsız at gibi miraca yükseldin.
   Secdeden sonra Ettehıyyatu okudun. Bu dua ile bütün ibadetlerin Allah için yapıldığını hatırladın, dilinle kendine anlattın, Allah’ı yücelttin. Allah’ın selamının rahmetinin ve bereketinin peygambere olmasını diledin. Meleklerin kendilerine ve Salihlere selam dileklerini duydun. Allah’ın bir tek olduğuna ve Peygamberi Hz. Muhammed(s.a.v)’in onu kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ettin.
  Hüzün vaktidir bu an, mahcubiyettir. Sevgidir, gözyaşıdır. Boynun bükük gözün yaşlı
Dua vaktin desin, Peygamberimize ve ümmetine dua ediyorsun. Sonra hem bu dünya da iyilik hem ahrete iyilik isteyip cehennem azabından Allah’a sığınıyorsun.
  Kendini, anneni, babanı ve bütün müminlerin bağışlanmasını dileyip, senin doğru yolun için hizmet edenlere de selam edip namazı bitiriyorsun. Namaz sonun da, istikamette hata yaptığını, farzlardan ve vaciplerden birini unuttuğunu hatırlar isen yanılma secdesi yapmayı unutma! Her namaz vaktinde de bir ömürde hasta olabilirsin, unutabilir, yanıla da bilirsin, bu halde dahi istikametten şaşma hem ibadetlere gücün yettiğince hem de Salih amellere gücünün yettiğince devam etmelisin.
Namazın görünüşü ile de bize neler anlattığına şahidiz şimdi. Her ibadette ve her hangi işlerimizde de bilinç bu kadar önemlidir. Bilinçsiz yapılan her iş sonuçsuzdur insana hiç bir şeyde katmaz. Bilinçsiz çıkılan yol sarhoş bir insanın yola çıkmasına benzer, sarhoş ne söylediğini bilmez, gerçekleri göremez ve ne yaptığının da farkında değildir. Çıktığı yolda yalpalayarak, çarparak, düşerek gider, gittiği yolu da şaşırır. En sonunda da ya köpek gibi sürünür, bütün pisliklerini kusar, koma haline bile girebilir, çevresine büyük üzüntüler saçar, kendi kendini de helak eder, kendini oyalar asla da mutlu olamaz. Kısaca bilinci olmayanın gözü körelir, kulağı sağırlaşır, hakkı batıldan ayıramaz böylece kalbi kararır.
  Namazı bitirdin, bilinçlendin. Ruhun coşkun, gözün yaşlı Allah’ı yüceltip, hamd ediyor onu büyüklü yorsun. Ona en güzel isimleri ile dua ediyor, nafilelerle Allah’a daha yakınlaşıyorsun.
O en güzel isimleri düşünüp Allah’ın güç ve kuvvetini görüyor, Evvel ve Ahirin O olduğuna tanık oluyorsun. Bu öyle güzel bir andır ki mecburiyet dışında bu anı terk etmeyin.

Bütün mülkün tek sahibi  yüce Allah senin kalbinde ki tahtında sahibidir. O tahta Allah’tan başka koydukların sadece bir cesettir.

Ne yaparsan, ne görürsen’’Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla’’de. Kalbimde ondan başkasına yer yok tek ve daim olan odur, her şey onun izni ile başlar, onun var etmesi ile var olur, onun yok etmesi ile yok olur diyerek Hz. Süleyman gibi o tahttan bütün cesetleri at,  o cesetleri at ki nefsine hâkim olasın.
                                                               
Nefsine hâkim olan cihana sultan olur. Küçücük karıncalar bile saygı ile ona yol verir.
Nefsine hâkim olamayan ise bilge sultanlardan bile miras kalmış olsa ne bulursa güve gibi yer bitirir 
                                                                                                                                         
Ya Allah de dostum
Koş yolun özgürlük
Ya sev ya sevdir
Aşk o dur, er o dur.

Sevin, sevdirin.
Yol ALLAH yolu,
Bu yoldan âşıklar usanmaz,
O lezzeti alan kanmaz
Gözyaşları bile bu lezzete doymaz.

ikraela

0 yorum:

Yorum Gönder