Pazar, Temmuz 05, 2020 By: Oku Arz

Peygambere tabi olmak ne demek?

O kadar anlatacak ibret, tefekkür var ki nasıl başlayacağımı bilmezken: "Hadi Bismillah! "dedim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile, değil mi ki müslümanın her işinin her sözünün başıdır besmele. Evet müslüman Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile başladığını, O'nun ismi ile hareket ettiğini, O'nun kendisini terk etmediğini, sesiz yakarışlarını ve içinde büyüttüklerini dahi ondan evvel bilenin Allah olduğunu bilir ve hesap vereceği Semi Basir Hasib Allah'ın Rahman Rahîm ismi ile başlar. Enbiya suresini okuyorum ve geldiğim ayetler peygamberlerin güzel ahlaklarından bahsediyor, tabi kuru kuru bir anlatım değil bu, hem zalim kavimlerin elinden kurtuluşun hem kendi nefsinden kurtuluşun anahtarı güzel ahlaklardan örnekler sunuyor. Görüyoruz ki peygamberler güzel ahlak örneğidir ve hz peygamberimiz (s.a.v) ile güzel ahlak örneği hem tamamlanmış hem de o tüm güzel ahlak örnekliği onda toplanmış bir nur olarak yansımıştır. Tüm güzel ahlaklar o ahlakın yansıması, şulesidir. Enbiya suresindeki okuduğum bu ayetler kalbimi A'li İmran suresi 31.ayette götürdü:
🌷 🌷 🌷 "De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” "
🌷 🌷 🌷
Allah'ı seviyorum" diyenin Allah'ın ona sevgisi Hz peygambere(s.a.v) tabi olmaya bağlanmış. O güzel ahlakın üzerinde tamamlandığı kulu ve elçisine, ne müthiş bir bağ bu, öyle bir bağ ki tabi olanı Allah'ın muhabbetine/sevgisine kavuşturuyor.
( #fotoğraflarda ki ayetler #Enbiyasuresi nden. #peygamberler #güzelahlak)
Ali İmran suresi 31.ayette:

 "De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” buyurulur.

🌷 🌷 🌷

Rabbimiz "De ki..." diyerek sözü söyleyenin peygamber değil, kendisi olduğuna işaret eder. "De ki" kelimesi ile peygamberin kendi arzusuyla ayetleri söylemediğini de açık eder, peygambere de sözü söylemekte kolaylık verir.

 (Bu ayet ile ilgli #senaidemirci @senai.demirci nin harika tefekkürleri var, dileyen okuyabilir.9.ve 10.fotoğraflar www.sonpeygamber.info ve www.karakalem.net adresinden)

 Ayette bir çok muhteşem anlam olmasına rağmen çok çok ala bir işaret var. "Allah'a muhabbetim var, Allah'ı seviyorum." diyenlere. Evet ! Allah'ın muhabbeti/sevgisi peygamberine tabi olmaya bağlanmış. Peygamberine tabi olmak ne demek? Ona gelen vahye iman etmek ve uygulamaktan geçiyor. O vahiy ciddiyet ile gelen muttaki kulu hidayete götürüyor. Demek ki neymiş, peygambere tabi olmayan hidayete erişemez, kemaliyle erişemez, bir yerde uyuyan nefs fırsatını buldumu uyanır ve günah işlemeye devam eder. Kur'an müttaki kulu güzel ahlaka sevk eder. O övülmüş güzel ahlakın nurları müslümana işler ve mümin/mümine sıfatına erdirir.


Zamanımızda #Deistler türedi. Bu türemede tabiki münafıkların rolü çok fazla. Deistler bir Allah olduğuna inanıyor ama bırakılmış, terk edilmiş olarak görüyorlar kendilerini ve de Dünyayı. Sorsan "Allah’a inanıyor musun?" "Allah var!" der, ama Allah'ın kitabına inanmaz ya da kitaplar gelmiş ama artık günü geçmiş"de diyebilir." Aslında öyle büyük bocalama içindedirler ki, Allah'ın tek bir ilah olduğunu bilse de yine vahye yaklaşmaz. Hadi onlar Kur'an'ı günü geçmiş kitap olarak görüyor, ya Allah'ı sevdiğini, gönderdiği vahye inandığını, peygamberlerinin hepsinin hak dini peygamberi olduğuna inanların bir çoğu ne oluyor da peygambere tabi olmak diyince köşe bucak kaçıyor? @ikraela
(fotoğraflardaki ayetler #Aliimransuresi nden)


Ağzında "inşaallah, maşallah" var ama Kur'an'dan kaçması var. Ağzında "Allah'ı seviyorum." var ama yine kitaptan bir ayet duymaya tahammülü yok!

A'li imran 31. ayeti Senai Demirci'nin Esma ile Yaşamak dergisinde ki tefekkürü ile okuyunca öyle etkilenmiştim ki, çok çok tekrar ettim kendime... "Allah'a muhabbetin varsa, Onun sana muhabbeti Muhammed (s.a.v) e tabi olmaya bağlı, o bağ ile hem kopmayan muhabbete kavuşursun hem de kurtuluşa.... İşte o güzel ahlaka tabi olmayla, o güzel ahlak ise harfi ile Kerim kitap Kur'an 'da ayet ayet, misal misal anlatılmış. Kerim Kitabımıza sırt dönmek, ondan uzaklaşmak, onu günü geçmiş görmek peygamberimize tabi olmaktan kopmaktır. Kerim kitabımızda anlatılan güzel ahlaklar ile ahlaklanmak peygamberimize tabi olmaktır, onun ahlakı ile ahlaklanmak, o nur ile ışıldamaktır. *Allah var. "dediği halde kendine yeni din arayanlar büyük bir gaflet içindedir. Dünya ahret için bir geçiş yeri, nefs olmaz ise insanın insan olabilmesi de mümkün değil, nefs sadece bir binek, helal dairesinde oldukça ehlileşen zapt edilen duygu, onun ıslahı da Allah'ın elinde... Allah iki yol vermiştir. Bismillah ile başlayan Fatiha duasını gönülden edenler peygambere(s.a.v) tabi olan muttakikler sırat-ı müstakimde nimetlendiriilenlerin yoluna erer, diğeri ise azaba ve sapkınlığa ulaşan yola. Peygamberimize tabi olmakla muhabbetimiz olan Allah'ın muhabbetine ermek en büyük nimet! Öyle bir nimet ki o muhabbete ermiş olan o güzel ahlaka da kavuşmuş, günahları af olmuş, mağfirete ermiş, yaptıkları ziyan olmamış oluyor. O güzel peygambere (s.a.v) tabi olmak ile ona verilen kevserden nasiptar oluruz. O havuzdan akar bize nur.... O kevser ona verilmiş hak ve ona tabi olan o havuzdan pay alır, sonsuzca, o güzel ahlakın nurları ile bu dünyada hak, adalet, sevgi, muhabet habbeleri açılır, pirnur olur, o havuzdan beslenir aziz olur, izzet, şeref kazanır. Hz. Muhammed'in el-emin makamının halet-i ruhiyesine ulaşır. Muhabbetullaha erişir... @ikraela #fotoğraf taki ayet #Enbiya10

0 yorum:

Yorum Gönderme