Cumartesi, Nisan 06, 2019 By: Oku Arz

Sessiz harfler


Sessiz birşeyi ünlendirmek için ünlü olanın yanına koyarlar. Sessizdir sessiz öylece ünsüz fersiz nefessiz göz kırpar sadece, yanından geçilse fark edilmez. Ürettiği birşeyi, duyurmak, pazarlamak isteyen ünlü birinin ismini kullanır ya da bizzat anlaşır onunla. "Benim ürünümü filminde kullanır mısın? Benim ürünüm ile beslendiğini söyler misin? "vs ...
Ünlü olan kişi şahsiyetli, güzel ahlaklı ise önce o sessiz nesnenin gerçekten hak olup olmadığına bakar ona göre teklifi kabul eder. Yok şahsiyeti noksan, ahlak fakiriyse de kendi çıkarı için talep edene "Benim çıkarım ne olacak ? " der. Güzel ahlaklı olan kişi topluma, çevreye zarar veriyorsa bu bir film senaryosu dahi olsa kabul etmez. Bu da tabi ki güçlü basiret ve feraset sahibi olmayı gerektirir.

Mesela peygamberimiz (s.a.v) in güzel ahlak ününden faydalananlar olmuştur o devirde de bu devirde de. Onun adını kullanarak kaliteli veya kalitesiz ürününe müşteri aramıştır. Ve Allah'ın adını kendi çıkarları için kullananlar da olmuştur ve oluyorda...
Allah adını kullandığı halde Allah adı ile hareket etmeyen ziyandadır. Hem bu dünyasını mahf eder hem ahiretini, azaptan kurtulamaz. Yaptıkları kendi ayağına dolanır.
"Ey insanlar! Sizler Allah´a muhtaç fakirlersiniz. Allah ise O ğanîdir, hamîddir." (fatır/15)
Allah Ğaniy- Mutlak-tır .Onun ismini kullanıp sahtekarlık yapan ne zavallı, burada onun şanından faydalanır belki fakat sonu kesiktir. Iki yüzlü hareketi kendine ve çevresine zulümdür. Ahrette eli boş kalır.
Bu dünyada başkalarının ünvanını kullanarak, o ünvan sahibi ile yakın olmadan gidenler gibi... Mübarek zatların isimlerini lokantalarına koyarlar hani... Temiz,sahih, güzel, güvenilir çağrışımı yapmak için. Lokantanın zahiri temiz ve şıktır ama batını hem kirlidir hem de hertürlü hile vardır. Güzel bir ismi kullanarak aldatmadır bu hal. O mübarek zatın ismini çıkarları için levha yapanın işi verimsiz ve geçicidir. O zatın ismini levha yapmadan o mübareğin temiz hayatını hayatına uygulasa işi verimsiz ve geçici olmaz. Lokantanın dışı gibi içi de temiz ve kaliteli olur, ve istikametten ayrılmadıkça o lokanta taktir ile işini sürdürür.
 Allah ismini çıkarlar için kullanmak, Allah ismi ile hareket etmeye benzemez. Allah'ı tanıyarak, Onun şanına uygun hareket etmek insana izzet olarak, zenginlik olarak yeter. Allah'ın Hakk ismi ile hareket edenin işi hep hak ile olur. Ve hakkı ile yaptığı iş gereken taktiri, ünü zaten bulur. Hak ile işini yapan ünlenmek için yapmaz tabi ki Allah'a bağlılığı ile hak için yapar ve Hakk ismi onda şulelenir, onu parlatır. İşinde ölçüyü düzgün kullanan en güzel nakışlara bürünür ve yine Hakk ismi, Müzeyyen ismi ile parlar. Onu zikreden, Onun ile hareket eden temizlenir, güzelleşir. Peygamberimiz (s.a.v) e tabi olmakta böyledir. İman etmek ve doğruluk ile çalışmak zenginliktir. O güzel ahlak nurunun kendisinde parladığı gül peygamberimiz hz. Muhammed'e(s.a.v) tabi olmak o ışıktan nasiplenmektir . Güzel isimlerin tecellisinden nurlanmaktır. En büyük zenginlik Allah'ın muhabbetini kazanmaktır. Allah Ğaniy 'dir, hiç birşeye muhtaç olmayan mutlak zengin.Tüm güzel esmaların sahibidir, tüm sesli sessiz harfler Onundur, Onun güzel isimlerinden tecellidir . İnsan fakirdir, acizdir, fanidir, herşeyi ile Allah'a muhtaçtır. Ey Ğaniy, Muğni Allah bize de nimetini tamamla, güzel ahlak nuruna bizi eriştir.
@ikraela
 #Alîimran31
#esmaulhusna #Ğaniy #Muğni #sesliharfler #sessizharfler

0 yorum:

Yorum Gönderme