Pazartesi, Mart 25, 2019 By: Oku Arz

Kainatın kendi kendine olduğunu iddia edenler neden yaratıcı kabul etmezler? Kainatın kendi kendine olduğunu iddia edenler neden yaratıcı kabul etmezler? Üstelik kendileri bir sanat icra ederlerse "yarattım" derler. "Yok ya işte bu bir süreç, sürecin gereklerini yaptın, işte bir sanat eseri ortaya çıktı." desen, kendilerini aşağılanmış gibi görürler. Kainatta her şey kendi ekseninde muhteşem şekilde, en yerli yerinde, en mükemmel şekilde görevine kodlanmış,harfi ile hecesi ile çalışıyor. Eskiden güneşe, yıldıza tapan olurmuş. Zahiri bakışı ile Güneş bir yaratıcı gibi, o olmasa ısı, ışık, su, bitki, hayvan yok. Yani hayat yok. Peki toprak olmasa yine hayat yok, ya su olmasa yine hayat yok,tohum olmasa hayat yok, yani yer küre olmasa hayat yok, peki kalbimiz olmasa, ya aklımız her gün başımıza gelmese! Şimdi o vakit herbiri bir ilah mı olacak? Her biri kendi kendini yaratmış da sonra birlikte kainat mı inşa edelim, demişler? Kainata kendi kendine olmuş diyorlar da, her şeyin yaratıcısı, vacibul vücut Allah'ın kendinden olacağına inanmıyorlar. Varsın inanmasınlar,hatta yeniden yaratılacaklarına da... Biz inanıyoruz, öyle inanıyoruz ki hiç bir tesadüf, hiç bir anlamsızlık, hiç bir ölçüsüzlük görmüyoruz. Ala Subhanerabbiyelala... Biz yaratılmışlar da Rabbimizin binbir isimlerinin tecellisini gördükçe huşuya varıyoruz. Gönül vecde geliyor, secde arıyor ister istemez. Çocukluk, gençlik elbisemizi çoktan attık. Solmaya meyleden bir çiçek gibi beneklenmeye başladık, Ona gidiyoruz. Ondan kaçış yok. Gökte ki toplanma yerlerine giden bulutlar ya Vahid diyor, Kanatlar sahipleri bir gökyüzü bulma aşkı ile ya Vahid diyor, ağaç ya Vahid diyor bulduğu toprağa, ya Vahid diyor balıklar "Benim varlığım bu su ile, su yaratılmış, ben de sudan ve suyun içinde bir canlı olarak yaratılmışım. Suyun yokluğu benim yokluğumdur.O vakit ben var olmak için bu düzene muhtacım, muhtaçlıyım fakat bu düzen suyun elinde değil beni bir yaratan var, güneşi size saat, mevsim eden, suyu size de bize de faydalı eden bir Allah var. "der.


Her bir bal arısı diyebilir mi ki? "Balı ben yaratıyorum" Birde, yaratmak gibi kudretleri olmadığı halde"yarattım"diyen kainatı ilah edinenler gibi de övünseler. "Ya ben bal yaratıyorum, siz ne yaratıyorsunuz, domates mi?"deseler, nasıl olur? Bal arısı o donanım ve kodlama ile otomotik bir şekilde yaratılmasaydı, her işci arı ne görevini bilirdi ne de ilhamını! O hamd eder Rabbine ve kendine verilen donanımın, fıtratın önünü geçmez gerisinde de kalmaz, hamd ile çalışır.

Evet çeşitli potansiyel cevherler ile yaratılmış insan da kendi öz benliği ile yaptığı gayretin eserlerini verir. O eser onun donanımı ile çabası karşılığı tecelli ettirilir.Çabası aşk ileyse ilham ondan eksik olmaz... Kendinde yaratılmış donanım ve ilham ile ev inşaa eder, gemi yapar, tablo yapar vs ... Fakat bunlar için sebeblere, donanıma, çabaya muhtaçlıdır. Muhtaçsızlık gibi bir vasfı olmayan varlık "yaratıyorum" diyemez. "Çaba gösteriyorum, olduruluyor" der. İnsan yaratan değildir, çaba gösterendir. Öyle güzel bir ayet var ki Mecid Kitabımızda bizler için"onların çabası dağınıktır. "der. Orada kendimi görürüm. Allah zerreleri bir araya getiren tek birdir. Vahid'tir. Dağınık çabamızın eserlerini toplamaya da kadirdir. Ya zul celali vel ikram. Mecid, Vâhid,Ehad, Samed Allah hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin Ona muhtaç olduğu şanı yüce tek bir'dir.
@ikraela
 #esmaulhusna #Mecîd #Vâhid #Ehad #Samed #Balarısı #yaratmak #ilham #Muğla #Göcek

0 yorum:

Yorum Gönderme