Salı, Temmuz 24, 2018 By: Oku Arz

Ey Rahman Rahîm Rabbim
Sen yarattığın için gözlerim var
Sen gösterdiğin için görebiliyorum
Kirpiklerimin baş ucunda çağlayan pınarları nereden bulurdum ki
Sanki "“Ey yeryüzü! Yut suyunu. Ey gök! Tut suyunu..."(Hud 44)der gibi ayet ayet okunur,tam boğulacakken,bir dağ var mıdır telaşındayken,o gemiye davet gelir... "Allâh-ü Ekber
Allâh-ü Ekber
Allâh-ü Ekber
Allâh-ü Ekber" "Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah" "Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah" "Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah"
"Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah"
"Hayye ale's-salâh"
"Hayye ale's-salâh"
"Hayye ale'l-felâh"
"Hayye ale'l-felâh" "Allâh-ü Ekber" "Allâh-ü Ekber" "Lâ ilâhe İllAllah"

@ikraela

0 yorum:

Yorum Gönder