Cumartesi, Haziran 09, 2018 By: Oku Arz

Utanırsın,benzin sarır,yavaş yavaş kızıl libası giyersin,kıvranan kalbinin itirafını duyurma telaşı ile...

Utanırsın,benzin sarır,yavaş yavaş kızıl libası giyersin,kıvranan kalbinin itirafını duyurma telaşı ile...
Yok yok yüzün yok ki,sanki o büyük haberi yalanlayanlardan olmuşsun da cehennemin ateşi yüzüne aksetmiş gibi...yok yok senin ki derin pişmanlık,yeniden toprak olma telaşı,bir yüz,bir yol bulur muyum sancısı!
İşte o vakit olmayan yüzümüze,utanan kalbimize iner ayet! "De ki: “Ey Rabbim! Bağışla, merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.


"Ve gul Rabbiğfir verham ve ente hayr-ur Rahîm-in." (Mu'minûn süresi 118. ayet.)


Biz kendi günahımız ile kendimize yüzümüz yokken,Rabbimizin huzuruna çıkacak sureti kendimizde bulamayacak kadar utanıyorken işte Rabbimiz "De ki!..."der.Utanan bir yüzü,kıvranan bir kalbi çaresiz bırakmaz.Söz vermiştir ayet ayet,ne a'lâ! Pişmanlıklarına çare olan söz! Bir anda ateşin yakıcılığı gider,ayaklar altında çağıldayan su olur,dua olur...Erham-ur Rahîm'in şefkatine sığınırsın.Hayr-ur Rahîm'e bağlanırsın.
Estağfurullah  el Azîm.
Hû  Baki Hû illa Hû
İkra Ela
#müminsuresi 118 ayetten ilham ile
@ikraela


(Fotoğraf #gül/'den bacımın gül kalbi ile çekiminden. # izmir)

0 yorum:

Yorum Gönderme