Cumartesi, Haziran 09, 2018 By: Oku Arz

Subhan Allah Hâzır'dır.

Subhan Allah Hâzır'dır.

'Her ânda hazırdır;her mekânda tecellisiyle bulunur.'(#99esma99dua #senaidemirci )

Mücadele suresinde öyle muhteşem bir ayet var ki,bunu insan fısıltı şeklinde dahi olsa Allah'ı zikrettiğinde;iki,üç,dört kişi de olsa o fısıltı  anı öyle genişliyor,öyle  parlıyor ki o yakın anı hissediyorsun.Allah'ın ikinin üçüncüsü,üçün dördüncüsü  olduğunu!
Fakat insan gafil,unutan;o fısıltı  meclislerinde bir an da günah olan sözler sarf edilebiliyor. O ortamda Allah'ın Hâzır,Semi,Basîr,Habîr olduğu unutulup adeta kin,kibir,hased,iftira,gıybet elbisesi giyilebiliyor.


"7-Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O'dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi bilendir."
"9 - Ey iman edenler! Aranızda gizli konuşacağınız zaman günahı düşmanlığı ve Peygamber'e karşı gelmeyi fısıldamayın. İyilik ve takvayı konuşun. Huzuruna toplanacağınız Allah'tan korkun."(Mücadele suresi)


Sureyi bütün olarak okuduğumuzda Allah'ın bize ne kadar yakın olduğunu görürüz.Semi,Basîr,Afuvv-un Gafûr,Habîr,Şehîd,Alîm,Gafûr-un Rahîm,Kavîyy-un Azîz esma-i hüsnaları ile surenin aydınlatılmış olması  tesadüf,öylesine Allah'ı tanıtmak için de değildir.Bize Onu esma-ül-hüsnası ile tanırtırken konun önemi de bilinçli olarak bize aksettirilmek istenir.
Rabbimiz bizi günahtan korumak istiyor.Günah işleyebilen olduğumuzu her an hatırlatıyor.Ve af eden esmalarını yine bize hatırlatarak bize geri dönüş imkanı sunuyor.
Rauf-ur Rahîm Rabbimiz  Subhan A'lâ'dır.
Ey bizim Şefîk Rabbimiz  bize daim yakın olduğunu hissedecek mutmain kalp ver.Mücemmil'sin Rabbimiz. Ya Hû illa  Hû  Bakî Hû...
İkraEla
#instagramyazılarım
#esmatefekkürlerim
@ikraela
#Fotoğraf#Muğla #Fethiye

0 yorum:

Yorum Gönderme