Perşembe, Mayıs 24, 2018 By: Oku Arz

4-İnsan fıtratında olmak sancısı vardır.'kunfeyekun'

Süleyman saltan/at/ına kavuşsan soğanın cücüğünü hor görmüyorsan gerçek saltanatı bulmuşsun demektir.

Soğan cücüğü tam bitti derken yeniden başlama remzidir. Karanlığın içinden yeniden diri bir hayat remzi.Olmak ve ölmek onda muhteşem anlatılır.Tam oldum derken ölmeyi tam öldüm derken olmayı iki an arasında en hızlı işaret gibi...

Soğan acı içinde doğar.Soğan acı içinde çiçeklenir.Acısının özünde tatlı umutlar barındırır.

Sağlam,ciddi imanımız acımızın bizi yemesinden koruyan zırhdır.

Bâis'tir Allah Bais'tir Allah Muid'dir Allah, Muid'dir Allah.Hû illa Hû Bakî Hû

@ikraela

0 yorum:

Yorum Gönderme