Perşembe, Mayıs 31, 2018 By: Oku Arz
En olağanüstü olan ruhun bedenden ayrılıp berzaha gitmesi değil de,burada bu beden ile arz üzerinde yürüyebilmesi olmasın!
@ikraela


Maalesef kalbini öldürenler var,Hay diriliğini bir kuş gibi yaşayacakken kalp ile değil kalıbına bakarak kendi hayat ışığını söndürenler var.Üstelik o kendi ölü helvasını ölü ölü yiyendir.Elsiz, ayaksız gözsüz bir alak gibi can çekişir.Kendi köklerini kendileri keser.Pirlenmeden kalem oldum sanar.Pir olmadan can suyu yürür mü kaleme?
Neyin nefesi pirdendir...Olmak için can atan canımızın diriliği bizi semaya çekmeye çalışırken bizim yerde sürünmeye razı nefsimiz ile çekişmemiz var....Bismillahirrahmanirrahim
"Ne yücedir o ki mülk onun elinde ve o her şey'e kadîrdir.

O ki ölümü ve dirimi kadir edip yarattı, sizi imtihana çekip şunu bildirmek için ki hanginiz amelce daha güzel, hem o öyle azîz, öyle gafur.

O ki yedi sema yaratmış birbiriyle mutabık, göremezsin o rahmânın yarattığında hiçbir nizamsızlık, haydi çevir gözü görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?" Evet, evet arz ve sema mülk suresi okuyor."... haydi çevir gözü görebilir misin hiçbir çatlak, bir kusur?"
Evet evet çevir gözü görebilir misin hiçbir kusur,ah! Annesinden doğmadan onun için hazırlanan süt pınarları gibi hazırlıkta herbir cennetten kopmuş meyve ağaçları...
Hem ruhumuza şenlik,hem bal ırmaklarına yazgı,her biri her bir gözeden muhteşem şerbetleri,kokusu,renkleri ile damaklara neşe-i bahar.Ya Rab ne a'lâ yaratansın.Bu muhteşem düzenini tam idrak edemiyoruz; biz o idrak edecek kemale ermemişiz ki her çiçeğin ile düşüp bayılmıyoruz.Senin tecellini gören Musa (a.s) yüreği henüz yok demek ki bizde!
O idrake dayanabilecek bir yürek mi inşaa ediliyor bize?A'lâ...burada idrake başlamayan ahretinde nasıl dayansın tecellilerine...
Ey Allah'ım isminle...yeryüzü Seni Cemal'ini anlatıyor,öyle muazzam rahmet var ki her biri a'lâ bir cilve ile...
Şair olsam diyorum
Dilden dile
Seni anlatsam
Ağaçlara fısıldasam
Çiçeklerin gül yanaklarına
Dilden dile
O anlatsa,ben anlatsam
Cuşa gelsek devirlerce
Kadir olan mutlak Hakîm O
Maliki mülk zul Celal-i vel ikram
Okuyur arz ve sema ayetlerini,"Rabbin veda etmedi ve darılmadı."(Duhâ suresi 3.ayet meali)
Hadi uyan...
İkra Ela
#instagramyazılarım
@ikraela

0 yorum:

Yorum Gönderme