Perşembe, Şubat 23, 2017 By: Oku Arz

Küçük kıyametlerimize kulak verdik mi?


Burada küçük kıyametlerimiz olur.
Geri dönemeyeceğimiz o haşre uyanmadan evvel!
Burada ki kıyametlerimiz (diriliş,kalkım günü,uyanış)her sabah ve her an olabilir. Kur'an'da Nahl suresi 77.ayetde:

"Bütün Semavât-ü Arzın gaybını bilmek de Allah'a mahsus, saat emri ise sâde lemhi basar gibi yâhud daha yakındır, şüphe yok ki Allah her şey´e kadir"denir.

Göz kırpması gibi!
Aniden!!
Anidendir fakat bu dirilişin bir önce yatağı vardır. Yani hazırlığı,şartları,deprem gibi...
Kur'an'da Musa (a.s)kıssasına da baksak bunu fark edebiliriz
İnsan zalim bir çağın kucağında zaman selinin içinde benlik sarayına akıp gidebilir. Firavun devri;erkek çocukları boğulur bu devirde, zamanın tatlı selinde kız çocuklarının ruhu ziyana uğrar...

Bu sele bırakmak istemeyen,Allah'tan başka ilah olmadığına iman eden ana ruhlar olur.Onlar Musa yüreklerini salarlar o sele,Firavun sarayında yetişse de o yine "bir tek ilah Allah!" der,zulme boyun eğmek istemez.
Kendinden zannettikleri olur savunduğu,hakka yardım ediyorum derken hakka yumruk atar bilmez.
Tekrar hak zannetiğinin batıl halini görünce işte odur o ansızın gelen küçük kıyamet,dirilir,uyanır.
Pişmandır o nefis,kınar kendini!
İşte o zaman zilzal olur,ne varsa boşaltır içindekileri!
Yaşarız değil mi bu hali,hangimiz içimizde birikenleri bir uyanış ile ne varsa dökmedi!Bu dünyada yanlışları silip,iyilik ile düzeltme imkânı var!
Son saatimiz her an gelmiş olabilir, haşir sayfası açılmadan evvel Rabbimiz kötülüklerimizi iyiliğe çevirecek imkanlar versin.Biz iki alemde de bir tek Ona muhtacız.
Ey bize gece rahmetini açan Rabbimiz,gündüz de unutuyorsak halimizi gece de halimizi düzeltecek hal ver bize!
Amin ya Muîn.

0 yorum:

Yorum Gönderme