Perşembe, Kasım 24, 2016 By: Oku Arz

Gül,Güle bakış,Ecdadımız ne güzel isim koymuş güle..
"Gül"ne güzel bir gül! Güldü diye mi bir gül!
"Gül"oldu diye mi bir gül!
Ne güzel bir gül! Hadi bir gül!Gül ki gözlerin gülsün,yüreğin kanatlansın umuda,sadece bir geçittir bu dünya...
Salih ameller işleyip,hakkı ve sabrı tavsiye edenler için hüsran yoktur.Ahret ayrılıkların biteceği yurttur.Geçen dünya için ağlamak hüsran,asıl olana gayrettir asıl olan.Bir binek bindik ve ineceğiz.
Binekte sonsuzluk özlemek akıl kârımı...geldiiik gideceğiz.Vallahi o ahir gül kokusu duyanları çekiyor.Orada ne güller var.Sis yok o selam yurdunda..
O Selam ne Güzel!Haydi bir gül!Senden olana da olmayana da.Sevgi ekilen yürekte gül biter.Gül diye bulursun onu!

                                                         


Ey dikenin bağrında gülü sır eden.
Gülü bülbüle,bülbülü güle kavuşturan Sensin.
Ya Musavvir Senin yaratman ne güzel!
Ya gül olsaydım da olmasaydı bülbül!
Ya bülbül olsaydım da bulmasaydım bir gül!
Ah ne güzel bir gül,ne güzel bir bülbül!
Ya Hâlık ya Berr ya Musavvir ya Hadi Hû...

                                 


Ben kendi kendime yetmem,
Ben beni kendi kendime bulmadığım gibi...
Rabbim dilemese ne bir damla su boğazımızda yol bulabilirdi,ne harfler kelime olmaya hal bulabilirdi.
O Â'la Rahman.
El-Ekrem ey!
Ruhumun ismi ile sûkuna erdiği...
Beni bende bırakma!Ben beni bir ben var sanırım da yanarım aysız gecelerde...
Bir Sana hasret olan gönlüm,esmalarının şuleleri ile gözleri kamaşarak kör kuyulara düşmesin,gördüğüm her şey Senin eserin...
Gül bahçesine girip de gül kokusu alınca ser-hoş olup unutmaktan Sana sığınırım ey!
Ah tutulur gönlümüz, Seni bir an unutsak gül bahçesinde güle...
Unuttur ma Rabbim,gül Senin esmandan şule,bizi de et güle esmandan şule,gül bizi gül bulsun.
Gül bağında da olsak,güle gül diye bakarken gönül bağını Daim olan Rahman'a bağlamışsak ne o gül biter ne o gül kokusu...
Taş da gül olur,su da,ot da,ağaçta.Yeter ki nazar (bakış)mız Allah ismi ile olsun.
Keseriz bütün ümit bildiklerimizi.Bir tek Allah Hu ya Ma'rûf.                                                         


Öfkenin çevreyi nasıl yıktığı aşikardır.Öfke ateş gibidir,fakat el de değil yürekte biter.Ateş düşmeyen hiç bir yürek yoktur.

Bazıları ateşi harlamak yerine iyilik için kendine enerji eder.

Bazısı da ateşini,kin,nefret,kıskançlık ile harlar da harlar,yaktıkça yakar içeri attığı her nefret tohumu yandıkça dumanı boğar kendini,asla gerçekleri göremez olur o an.cinnet geçirir!


Bazıları da vaktinde cisil cisil yağmak yerine,dolarda dolar,gazap bulutu olur,yıldırımlar çakar.
Biz ne kadar da dolsak,çiğ gibi görünmeden latif dökülelim ki gül olalım,ateşimiz İbrahimi olsun ki sonunda kendimizi Muhammed (sav)güzel ahlakı ile gül bulalım,gül saçalım.
Ya Hadî ya Hâlık Hû...

       

Bazen güldüğümüz gibi bazen de kırılırız.
Kaçış yok kırıla kırıla büyüyeceğiz.
Bir şekilde kırılacağız yeter ki bilerek kırmayalım.Ehil olanlar vaktinde kırsın bizi,hakikat ile kırsın ki daha güzel ve bol güller açalım.
Bir sarayda kemale ermiş bir halde mi olmak isteriz yoksa yerde sürünen yerde ne bulsa ağzına atan bebek mi olmak isteriz?
Ollmak isteyen kırılmaya da göğüs gerecek!
Ey bizim Mufassil Rabbimiz olmamıza engel olan her engelden sana sığınırız.
ikra ela
instagram @ikraela

0 yorum:

Yorum Gönderme